Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sök och säg upp plats på fritidshem

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Du söker och säger upp plats i fritidshemsverksamheten via vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Sök plats

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats  på skolans fritidshem. Övrig tid under läsåret ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för detta.

Inloggning till e-tjänst

På sidan Alla fritidshem och fritidsgårdar kan du se vilka skolor som erbjuder fritidshemsverksamhet år F-6.

Fritidshemsplaceringar för blivande förskoleklassbarn börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Vill du ha en senare inskolning, ta kontakt med skolan.   

Säg upp plats

Ändringar och uppsägningar görs via vår e-tjänst för skola och barnomsorg.

Uppsägning av en plats i skolbarnsomsorg ska ske senast två månader innan barnet slutar i fritidsverksamheten/familjedaghemmet. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen gjorts via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan dit barn fortsätta i den verksamheten, men som vårdnadshavare måste du, via e-tjästen, söka en plats i där.

Vid byte mellan förskola/familjedaghem och fritidshem/familjefritidshem påverkas avgiften från den 8 augusti.

Vid byte från fritidshem/familjefritidshem F-årskus 3 till fritidshem årskurs 4-6, påverkas avgiften från den 31 juli.

Publicerad: 8 maj 2015