Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fritidsverksamhet för skolbarn

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Fritidshemsverksamheten vänder sig till barn upp till 12 år som går förskoleklass eller grundskola.

Kommunen erbjuder fritidshemsverksamhet till ditt barn om du förvärvsarbetar eller studerar på minst halvtid, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig med barnets syskon. 

Fritidshemsverksamheten kan erbjudas barn som är folkbokfört i Sollentuna kommun eller stadigvarande vistas i kommunen och är folkbokfört i landet samt barn som stadigvarande vistas i kommunen och är asylsökande eller från ett annat EU/EES-land.

Verksamheten finns i följande former:

  • Fritidshem för elever i skolår F-3, avgift enligt maxtaxan.
  • Familjefritidshem för elever i skolår F-3, avgift enligt maxtaxan.
  • Fritidshem för elever i skolår 4-6 avgift enligt maxtaxan.

Maxtaxan innebär att avgiften för inkomstrelaterad med en högsta avgift per barn.

Läs mer om maxtaxan

Läs mer om din avgift.

Barn- och ungdomsnämnden bedriver också fritidshemsverksamhet för ungdomar 13-15 år (skolår 7-9).

 Har du frågor om fritidshemsverksamheten, ta kontakt med skolan.