Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flicka vid böcker och dator

Grundskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Välkommen till grundskolan i Sollentuna! Vi arbetar för att bli Sveriges bästa skola. 

Läs mer om vår Skolresa

I Sollentuna finns ett trettiotal grundskolor i både kommunal och fristående regi. Vi tillämpar skolpeng, viket innebär att pengen följer ditt barn oavsett viken skola du väljer; ersättningen går från kommunen direkt till den som driver verksamheten.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform, men från höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi.

Läs mer om den obligatoriska förskoleklassen.

Grundskolan

Alla barn mellan sju och sexton år som är folkbokförda i Sverige är skolpliktiga. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja skolan redan när de är sex år. Föräldrar kan ansöka om att barnet börjar skolan höstterminen det år barnet fyller åtta år. Detta kallas uppskjuten skolplikt. 

Undervisningen i grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi.