Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stöd och service i förskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Förskolor och familjedaghem ska ge ett likvärdigt stöd till alla barn oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar.

Det är verksamhetschefen på varje enhet som ansvarar för att barnet får det stöd det behöver.

För vissa barn kan särskilda insatser behövas och man kan då vända sig till barn- och utbildningskontorets avdelning Stöd och utveckling.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan som förälder få olika typer av stöd; enskilt eller i en föräldragrupp. Läs mer om möjligheterna.