Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Rätt till barnomsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här kan du läsa om vad som krävs för plats i barnomsorgen.

De barn som är folkbokförda i Sollentuna kommun samt asylsökande barn och barn från andra EU/EES länder som stadigvarande vistas i kommunen, har rätt till kommunalt finansierad barnomsorg i Sollentuna kommun. Undantagna är diplomatbarn som inte kommer från EU/EES-land.

För att ditt barn ska få en heltidsplats i barnomsorgen måste du uppfylla minst ett av följande krav:

  • arbeta minst 50% av en heltidsarbete
  • studera på minst 50%
  • vara  aktivt arbetssökande
  • få sjukersättning motsvarande mer än 50% av ett heltidsarbete

För att ditt barn ska få en deltidsplats i barnomsorgen måste du dessutom uppfylla minst ett av följde :

  • vara föräldraledig (minst 50% av ett heltidsarbete och hemma med syskon)
  • få vårdnadsbidrag och vara hemma med syskon
  • efterfråga en plats i allmän förskola för 3-6-åringar
  • få ålderspension/avtalspension
  • få avgångsvederlag

När villkoren för att få kommunalt finansierad barnomsorg inte längre är uppfyllda, förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad.

Föräldraledighet

Läs mer under Vid föräldraledighet.

Ledighet

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under längre ledighet, dock maximalt tre månader. Barnet ska då  ha varit inskrivet och varit närvarande i förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet/ förskoleklass under minst två månader  från placeringsdatum.

Allmän förskola

Läs mer under Deltidsbarn i förskolan