Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Du har rätt att överklaga

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du inte är nöjd med det beslut du fått av en handläggare så har du möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras skriftligen och ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Ange:

  • Vad du vill överklaga
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du önskar ändringen.

 

Om det gäller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska du skicka överklagan till:

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Om det gäller socialnämndens verksamheter ska du skicka överklagan till:

Sollentuna kommun
Socialkontoret
191 86 Sollentuna
 

Publicerad: 12 april 2019