Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så här fungerar flyktingmottagandet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Enheten för flyktingintroduktion

Tingsvägen 17, 1 tr

191 86 Sollentuna

08-579 226 63 till flyktingsamordnaren

Under 2017 kommer Sollentuna att ta emot 240 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och runt 20 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar.

Allmänt om flyktingmottagande i Sverige

När en person söker asyl, dvs skydd, i Sverige kan hen välja att få hjälp med boende och placeras då på ett anläggningsboende någonstans i Sverige. I Stockholmsområdet finns få asylboenden. Personen kan också välja att själv ordna boende och kallas då egenbosatt. Det kan t.ex. vara hos bekanta eller släktingar i Sollentuna. Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för personen. Om ett ensamkommande barn söker asyl i Sverige gäller annat, läs mer här. 

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att stanna i Sverige eller inte. From 20 juli 2016 trädde en ny lag in som begränsar rätten att få uppehållstillstånd i Sverige. Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för personen. Om ett ensamkommande barn söker asyl i Sverige gäller annat, läs mer om ensamkommande barn och unga.

Personer som får uppehållstillstånd

Om en person får uppehållstillstånd träder kommunens ansvar in. Under 2017 kommer Sollentuna att ta emot 240 nyanlända flyktingar som bott på anläggningsboende någonstans i landet och fått uppehållstillstånd. Till detta kommer de som eventuellt själva bosatt sig i Sollentuna under tiden som asylsökande, och sedan får uppehållstillstånd. Personer som har uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen introduceras till det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunerna. 

From 20 juli 2016 trädde en ny lag in som begränsar rätten til uppehållstillstånd i Sverige.  

Hur går kommunens mottagande av nyanlända till?

 • Den nyanlända tas emot i kommunen och får hjälp med en tillfällig bostad. Detta gäller inte de som under asylprocessen ordnat boende själv.
 • Kommunen håller veckovis introduktionsmöten för att ge information som behövs i inledningsskedet, hur man ska söka plats i barnomsorg eller skola, hur man söker vård, förklarar vilka myndighetskontakter man behöver ta, vilka insatser i civilsamhällets organisationer man kan ta del av m.m.
 • Personen får en tid för inskrivning på Arbetsförmedlingen för att börja etableringsinsatserna som Arbetsförmedlingen ansvarar för.
 • En av de obligatoriska etableringsinsatserna är SFI, svenska för invandrare. Denna tillhandahålls av kommunen. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar. Läs om SFI i Sollentuna här.
 • En annan obligatorisk del av etableringsinsatserna är samhällsorientering 72 timmar på sitt modersmål. Denna tillhandahålls av Stockholms läns kommuner gemensamt genom Centrum för samhällsorientering. Läs mer om samhällsorientering här.


Andra insatser som kommunen erbjuder är:

 • Lokalt anpassad introduktion - TRÄFFPUNKT Sollentuna
 • Föräldracirklar
 • Hälsokommunikationsgrupper
 • Svenska med baby
 • Mötesplatsen  #MeetSollentuna
 • Hur man söker egen bostad

Nyanlända med uppehållstillstång har rätt till all övrig service som finns för alla invåndare, som till exempel barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. Skolplacering för nyanlända barn och elever sker via CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet


Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden.
 • En etableringshandläggare upprättar en tvåårig etableringsplan som innehåller insatser för att hjälpa de nyanlända att snabt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i samhället.
 • Utöver SFI och samhällsorientering kan det vara hälsofrämjande eller nätverksskapande insatser, praktik eller annat som kan leda till jobb. 
 • Den som deltar i etableringsinsatserna får etableringsersättning från arbetsförmedlingen under de två åren (ersättningen betalas ut av försäkringskassan).
 • Personer som av Arbetsförmedlingen bedöms ha nedsatt arbetsförmåga p.g.a. trauma, funktionshinter eller annat, har kommunen ansvar att upprätta en plan för.