Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stöd och hjälp till flyktingar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till torsdag kl 8-17, samt fredag kl 10-17.
kontaktcenter@sollentuna.se

På grund av oroligheterna i världen är många människor på flykt. Många Sollentunabor har hört av sig och vill hjälpa till. I Sollentuna behövs fler familjehem och jourhem.

Rekordmånga flyktingar kom till Sverige under 2015. Under det gångna året sökte 162 877 personer, varav 35 369 ensamkommande barn, asyl i Sverige. Sollentuna kommun tog bl.a. emot ca 170 asylsökande ensamkommande barn.

Under 2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt. Sollentuna kommun kommer enligt Migrationsverkets nuvarande prognos att ta emot runt 20 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar under 2016, samt har ansvar att anvisa bostäder till 216 nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd.

Vi behöver fler familjehem och jourhem

I Sollentuna kommun behöver vi fler familjehem  och jourhem för ensamkommande barn/ungdomar. Till Sollentuna kommer framförallt många tonåringar från 14 år och uppåt. Att vara familjehem innebär att skapa en trygg och stabil tillvaro i sitt hem. Som jourhem tar man emot barn och unga på kort varsel och under en kortare tid. För mer att få mer information om att vara familjehem eller jourhem samt anmäla ditt intresse vänder du dig till Jourhems- och familjepoolen Nordväst. 

Bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla asylsökande ensamkommande barn får en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Ansvarig nämnd är överförmyndarnämnden.

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare vänder dig till enheten för ensamkommande barn och unga vid socialkontoret i Sollentuna kommun: 08-579 212 95, eller anette.delin@sollentuna.se.

Vill du bli rådgivare i vårt RådRum?

Mötesplatsen #MeetSollentuna på biblioteket i Sollentuna centrum ska underlätta möten mellan gamla och nya Sollentunabor. Förutom att fungera som mötesplats kommer även  RådRum starta i november 2016 som blir ett forum för rådgivning. 

RådRummet syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen. Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, rätt blankett, förstå brev eller stöd vid att söka arbete och bostad. Om du vill bli rådgivare hos oss på #Meetsollentuna på Sollentuna bibliotek får du utbildning för att ge råd och vägledning – neutralt, opartiskt och konfidentiellt till personer som är nya i Sverige.

 Fler sätt att hjälpa till - ideellt som volontär


Skänka kläder, möbler m.m.

Vill du  skänka kläder m.m. hänvisar vi så länge till frivilligorganisationerna.

Starta boende för flyktingar

Om du funderar på att starta ett boende för flyktingar, ett så kallat tillfälligt anläggningsboende inom ramen för Migrationsverkets mottagande, finns finns det en rad omständigheter att ta hänsyn till, bland annat vad detaljplanen säger.

På sidan regler för flyktingboende kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när det gäller att starta ett tillfälligt anläggningsboende.

I Boverkets kunskapsbank finns mycket information som är bra i sammanhanget. 

Ansökan om bygglov hos kommunen

Förutom sedvanliga ansökningshandlingar för bygglov ska en detaljerad beskrivning av verksamheten i det tillfälliga anläggningsboendet bifogas.

Hyr ut din bostad till en nyanländ

Läs mer hur du hyr ut din bostad här.