Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stöd och hjälp till flyktingar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

På grund av oroligheterna i världen är många människor på flykt. Många Sollentunabor har hört av sig och vill hjälpa till. I Sollentuna behövs fler familjehem och jourhem.

Rekordmånga flyktingar kom till Sverige under 2015, då sökte 162 877 personer, varav 35 369 ensamkommande barn, asyl i Sverige. Under 2016 minskade antalet asylsökande kraftigt. Kommunen tog dock emot 216 flyktingar som då fått uppehållstillstånd i Sverige.

Sollentuna kommun kommer enligt Migrationsverkets nuvarande prognos att ta emot runt 20 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar under 2017, samt har ansvar att anvisa bostäder till 240 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Vi behöver fler familjehem och jourhem

I Sollentuna kommun behöver vi fler familjehem  och jourhem för ensamkommande barn/ungdomar. Till Sollentuna kommer framförallt många tonåringar från 14 år och uppåt. Att vara familjehem innebär att skapa en trygg och stabil tillvaro i sitt hem. Som jourhem tar man emot barn och unga på kort varsel och under en kortare tid. För mer att få mer information om att vara familjehem eller jourhem samt anmäla ditt intresse vänder du dig till Jourhems- och familjepoolen Nordväst. 

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla asylsökande ensamkommande barn får en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Ansvarig nämnd är överförmyndarnämnden. För tillfället finns inget behov av fler gode män.

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare vänder dig till enheten för ensamkommande barn och unga vid socialkontoret i Sollentuna kommun: 08-579 212 95, eller anette.delin@sollentuna.se.

Bli kontaktperson till kvotflykting

Under året kommer Sollentuna ta emot ett mindre antal kvotflyktingar bland de 240 som ska anvisas kommunen 2017. Till skillnad från andra asylsökande får kvotflyktingar sin asylutredning gjord på den plats där hen befinner sig och kommer sedan direkt till anvisningskommunen, vanligtvis från ett flyktingläger.

I ett inledande skede kan personen behöva en kontaktperson som pratar samma språk, som hjälper till med t.ex. att:

  • följa med på ett hembesök tillsammans med socialsekreterare
  • hjälpa till att folkbokföra sig på Skatteverket.
  • ordna uppehållstillståndskort på Migrationsverket. Vissa har det med sig vid ankomst, andra inte.
  • ansöka om ID-kort och bankkonto.
  • förklara nödvändiga dokument och visa hur man betalar sina räkningar.
  • visa runt i närområdet, bl.a. till affär för att handla mat och eventuellt kläder.
  • följa med till vårdcentral och få hälsoundersökning gjord.
  • vara tillgänglig på telefon eller genom att träffas.

Det kommer främst behövas kontaktpersoner som pratar arabiska eller tigrinja, Du bör själv vara etablerad i Sverige och kunna vara tillgänglig under flexibla tider.

Låter det intressant för dig så kan du få mer information av Josefin Daleskog, integrationssamordnare, på josefin.daleskog@sollentuna.se.

MeetSollentuna – mötesplats på biblioteket

På mötesplatsen #MeetSollentuna på biblioteket i Sollentuna centrum finns olika aktiviteter som  ska underlätta möten mellan gamla och nya Sollentunabor. Det kan handla om läxhjälp, språkcafé och liknande där du kan bidra som volontär. Läs mer här.

Fler sätt att hjälpa till, som volontär eller förening

Hyr ut din bostad till en nyanländ

Läs mer hur du hyr ut din bostad här.

Starta boende för flyktingar

Om du funderar på att starta ett boende för flyktingar, ett så kallat tillfälligt anläggningsboende inom ramen för Migrationsverkets mottagande, finns finns det en rad omständigheter att ta hänsyn till, bland annat vad detaljplanen säger.

På sidan regler för flyktingboende kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när det gäller att starta ett tillfälligt anläggningsboende.

I Boverkets kunskapsbank finns mycket information som är bra i sammanhanget. 

Ansökan om bygglov hos kommunen

Förutom sedvanliga ansökningshandlingar för bygglov ska en detaljerad beskrivning av verksamheten i det tillfälliga anläggningsboendet bifogas.

Skänka kläder, möbler m.m.

Vill du  skänka kläder m.m. hänvisar vi till frivilligorganisationerna.