Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Integration/Invandring

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Enheten för flyktingintroduktion

Tingsvägen 17, 1 tr

191 86 Sollentuna

08-579 226 63 till flyktingsamordnaren

Under 2017 kommer Sollentuna att ta emot 318 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och runt 15 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar.

Allmänt om flyktingmottagande i Sverige

From 20 juli 2016 trädde en ny lag in som begränsar rätten til uppehållstillstånd i Sverige.  

Nya lagen som trädde in den 20 juli 2016, översatt till språken:

 

Hur går introduktionen av nyanlända till?

Personer som är nyanlända i Sverige, har uppehållstillstånd samt omfattas av flyktingförordningen får introduktion till det svenska samhället av både Arbetsförmedlingen och kommunerna. 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret och upprättar en etableringsplan som innehåller insatser för att hjälpa de nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i samhället. Den som är ny i Sverige och bosätter sig i Sollentuna kommer att få en etableringsersättning från arbetsförmedlingen (ersättningen betalas ut av försäkringskassan).

Kommunen ansvarar för att ordna med bostad, svenskundervisning och samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till exempel barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg. Skolplacering för nyanlända barn och elever sker via CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Läs mer om ensamkommande barn och unga.

Exempel på stöd som kommunen erbjuder är:

  • Ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning från Arbetsförmedlingen
  • Sfi, undervisning i svenska för invandrare. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar
  • Samhällsinformation
  • Föräldracirklar
  • Hälsokommunikationsgrupper
  • Individuellt stöd
  • Mötesplatsen  #MeetSollentuna