Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ansök om stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan.

Publicerad: 15 januari 2019

Din ansökan

Kontakt

För att få information om kommunens stöd kontaktar du en LSS-handläggare på vård- och omsorgskontoret.

Möte

När en LSS-handläggare har tagit emot din ansökan kommer ett personligt möte bokas in med dig. Vid mötet kommer ni prata om vilket behov av stöd och hjälp du har. LSS-handläggaren behöver också få skriftlig information som till exempel intyg från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.

Utredning och beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Efter det fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du har ansökt om. Beslutet kommer att skickas hem till dig med post. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

 

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått av din biståndshandläggare har du möjlighet att klaga på beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur det går till står i beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till vård- och omsorgskontoret inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Även om du inte har rätt till hjälp enligt LSS kan du ha rätt till hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL).

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

I Sollentuna kommun gäller lagen om valfrihet - LOV. Detta innebär att du kan välja mellan olika verksamheter och företag som utför insatsen, om du blir beviljad insatser enligt LSS.

Stödet du får enligt LSS är gratis. Du behöver dock betala hyra för din bostad och du betalar även själv för din mat, läkarbesök och det du vill göra på din fritid. Om du har korttidsvistelse betalar du kostnaden för mat på verksamheten själv.

Du som har insatser beviljade enligt LSS har också rätt att få en individuell plan. Planen ska göras tillsammans med dig. Syftet med planen är att klargöra vad du behöver för stöd och service eller om du vill förbättra eller förändra det stöd du har. En individuell plan ska göra det lättare att samordna stöd mellan de olika myndigheterna som du har kontakt med.