Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter vid insatser enligt LSS och boende för unga enligt SoL

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Har du frågor om din avgift?

Avgifter vid insatser enligt LSS

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

312 kr per månad. Juli månad är avgiftsfri.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ( Korttidshem, stödfamilj och/eller lägervistelse)

89 kr per dygn eller 43 kr per dag.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar från 18 år

2 699 kr per månad.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar från 18 år (Som har annan verksamhet under vardagarna)

2 008 kr per månad.

Avser personer som har annan verksamhet under vardagarna, till exempel skola.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar under 18 år

Kommunen tar ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år
när deras barn får vård i ett annat hem. Det görs en individuell
beräkning utifrån respektive förälders inkomst. Beloppet motsvarar
max 1 923 kr per månad och förälder.

Avgifter vid boende enligt SoL

Avgift för vård och omsorg

2 089 kr per månad

Kostnad för mat

2 699 kr per månad

Avgifter för hemtjänst

Ändring av avgift

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut.

Autogiro

Om du vill betala din/dina avgifter via autogiro, kontakta avgiftshandläggare eller kontaktcenter.

E-faktura

Du anmäler själv e-faktura via din bank.

Publicerad: 10 juni 2019