Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Förskoleteamet

Familj- och förskoleteamet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mässvägen 7A

08-579 211 50

Du som har barn i förskolan kan vända dig till oss om du behöver stöd i ditt föräldraskap. Vi arbetar med samtal kring familjeliv i alla dess olika former och är ett komplement till förskolans egna resurser.

Vi på Familj- och förskoleteamet vill bidra till att alla barn möts utifrån sina förutsättningar och att vuxna samarbetar för att hjälpa barnet. Vi har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. 

Vi träffar familjer med barn i förskolan och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Du når oss direkt via telefon eller e-post. Vi tillhör Enheten för föräldrastöd inom socialkontoret.

Föräldrastöd
Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess olika former. Man blir inte registrerad om man har kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och vi använder alltid tolk när det behövs.

Samverkan
Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan samarbeta och finna gemensamma lösningar.

Konsultationer
Vi är ett komplement till förskolans egna resurser. Enskilda pedagoger och arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

För mer info
Vi finns i lokaler på Sollentuna Familjecentral, Mässvägen 7A. Du når oss på 08-579 211 50 

En kort presentation av familj- och förskoleteamet

Publicerad: 29 januari 2019