Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Familjehem

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Akuta ärenden kontakta mottagningen barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 212 50

Fax: 08-623 10 77

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Det kan finnas flera orsaker till att barnet behöver flytta till en annan familj.

Varför placeras barn i familjehem?

Det kan bero på att:

  • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
  • den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser som gör att hen behöver byta miljö.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i form av ett familjehem?

Det är socialnämndens socialutskott som beslutar om ett barn eller ungdom ska få vård i ett familjehem. Först gör socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga en utredning av barnets behov enligt socialtjänstlagen.

Publicerad: 20 september 2019