Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn som far illa

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Akuta ärenden kontakta mottagningen barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 212 50

Fax: 08-623 10 77

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakta mottagningsgruppen via kontaktcenter

Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se  

Orolig för ett ensamkommande barn?

Om du är orolig över ett ensamkommande barn ska du vända dig till enheten för ensamkommande på telefonnummer: 08-579 225 77.

Anmälan

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med en socialsekreterare på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då  få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

Om du vill förtydliga att anmälan gäller ensamkommande barn, kan du i anmälan skriva: enheten för ensamkommande barn. Men alla anmälningar tas om hand av avdelningen för barn och unga. 

  • Privatperson: I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.
  • Yrkesverksam: Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

Anonym eller inte?

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam: Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Akut - socialjouren 010-444 05 00

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar kan du vända dig till socialjouren. Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd. Telefonnummer: 010-444 05 00.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.

Publicerad: 20 september 2019