Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vad ingår i försörjningsstödet?

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Försörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå, det innebär det ska täcka kostnader för vad en låginkomsttagare normalt har råd med.

Grunden i försörjningsstödet skall täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens

Utöver det kan du ansöka om ytterligare bistånd till:

 • Hyreskostnad (särskild bedömning görs när det gäller hemmavarande ungdomar)
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik)
 • Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet)
 • Barnomsorgsavgift
 • Synundersökning och glasögon
 • Tandvård
Publicerad: 27 september 2018