Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ett par sitter på en sten i skogen

Anhörigstöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ger du mycket stöd och hjälp till en familjemedlem eller nära vän? Då finns det stöd att få för dig. Stödet är kostnadsfritt och vi som ger dig stöd har sekretess.

Vem kan få stöd?

Anhöriga som ger stöd och hjälp till en person som är:

  • äldre
  • demenssjuk
  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • långvarigt sjuk
  • har missbruksproblem

Som anhörig tar man ett stort ansvar och en vårdande roll. Därför är det mycket viktigt att din hälsa och välmående också får utrymme. 

Anhörig till äldre och personer med funktionsnedättning

Anhörigkonsulent - Kajsa Undin
Telefon: 08-579 215 31
E-post: kajsa.undin@sollentuna.se

Kajsa Undin, anhörigkonsulent, är legitimerad sjukgymnast och utbildad KBT-terapeut (kognitiv beteende terapi). Kajsa är kontaktperson för anhöriga som stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kajsa arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp som underlättar för dig som anhörig. Anhörigstöd erbjuder också informationsträffar, föreläsningar och anhörigcirklar samt arrangerar sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Anhörig till person med demenssjukdom

Demenssamordnare - Natalie Alrenius
Telefon: 08-579 219 38
E-post: natalie.alrenius@sollentuna.se

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. 

Stöd du kan få som anhörig till person med demenssjukdom
 

Anhörig till person med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning

Metodstödjare - Lisa Gagnerud
Telefon: 08-579 214 54
E-post: lisa.gagnerud@sollentuna.se

Lisa Gagnerud, metodstödjare, arbetar rådgivande med anhöriga till personer med psykiskt funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem. Hon kan ge dig svar på frågor kopplade till kommunens/socialtjänstens insatser, hur det fungerar och vilka möjligheter du som anhörig har till stöd och delaktighet. Lisa kan även lotsa dig vidare om du har frågor, problem eller hjälpbehov som går utanför socialtjänstens område.

Om du vill göra en orosanmälan för en person i din närhet kan du vända dig direkt till kontaktcenter på tel.08-579 210 00. Du kan till exempel göra en orosanmälan för någon som har en beroendeproblematik eller som behöver stöd i sin vardag på grund av en psykisk funktionsnedsättning. 

Mer om missbruk och anmälan

Om du är anhörig till en person som har en beroendeproblematik och behöver stöd för egen del kan du även vända dig direkt till Sollentuna beroendemottagning.

Sollentuna beroendemottagning

Sollentuna beroendemottagning arbetar mer behandlande med anhöriga till personer med missbruksproblem. Mottagningen erbjuder olika typer av temainriktade samtal med fokus på dig och vad du kan göra för att ta hand om dig själv. De jobbar även med att ge dig konkreta verktyg för hur du ska bemöta din närstående. 

Sollentuna beroendemottagning

Är du anhörig till en vuxen person med alkohol-, drog eller spelproblem?

Nu startar vi en ny anhöriggrupp med sju träffar med start den 20/2. Träffarna är utformade som en självhjälpsgrupp med gruppsamtal enligt en manual. Varje träff har ett tema, tex att identifiera sitt möjliggörande beteende, kommunikation, skuldkänslor, sorg och skam.

Anmälan till anhöriggruppen och mer information

 

Publicerad: 3 december 2019