Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anhörigstöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Natalie Alrenius

Demenssamordnare, Leg. sjuksköterska

08-579 219 38

Kajsa Undin

Anhörigkonsulent

08- 579 215 31

Anhörigstödet finns för dig som hjälper och stödjer en person som har beroendeproblem eller som på grund av ålder, långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

För vem finns anhörigstödet?

Anhörigstödet finns till för anhöriga till människor med långvariga kroniska och icke botbara sjukdomar t.ex. diabetes, Parkinson, reumatism, astma, allergier, cancer, stroke och traumatiska hjärnskador. Stödet är också till för anhöriga till personer med fysiska som psykiska funktionshinder, beroendeproblematik, demenssjukdom och personer med utvecklingsstörning. Syftet är att värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och ges av anhörigkonsulenten, anhörigstödjaren eller demenssamordnaren. De har sekretess och inom anhörigstödet dokumenteras inte enskilda kontakter.

Vilken typ av stöd kan du få

Det stöd du som anhörig kan få består av:

  • Rådgivning och information till anhöriga
  • Enskilda stödsamtal
  • Anhöriggrupper för att få träffa andra i likande situation
  • Må-bra-aktiviteter
  • Föreläsningar

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. Här hittar du mer information om stödet till dig med demenssjukdom.

Kajsa Undin, anhörigkonsulent, är legitimerad sjukgymnast och samtalscoach och kontaktperson för anhöriga  som stödjer personer som är äldre, har varit sjuka länge eller har psykiska eller fysiska funktionshinder. Kajsa erbjuder stöd genom olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar situationen för dig som anhörig.

Lisa Gagnerud, metodstödjare, är socialsekreterare och arbetar rådgivande med anhöriga till  personer med psykiskt funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem. Hos henne kan du få information om frågor kopplade till kommunens/socialtjänstens insatser, hur det fungerar, vem som har rätt till stöd och hur det går till etc. Lisa kan även lotsa dig vidare om du har frågor, problem eller hjälpbehov som går utanför socialtjänstens område.

Sollentuna beroendemottagning arbetar mer behandlande med anhöriga till personer med missbruksproblem. Mottagningen erbjuder olika typer av temainriktade samtal med fokus på dig och vad du kan göra för att ta hand om dig själv. De jobbar även med att ge dig konkreta verktyg för hur du ska bemöta din närstående. 

Kontakt

Du kan enkelt ta kontakt med anhörigstödjaren via mail eller telefon. Är du osäker på vem du ska kontakta, eller om de kan hjälpa dig, kan du kontakta någon av de tre så hjälper de dig komma rätt. 

Natalie Alrenius
Demenssamordnare
08-579 219 38
natalie.alrenius@sollentuna.se

Kajsa Undin
Anhörigkonsulent
08-579 215 31
kajsa.undin@sollentuna.se

Lisa Gagnerud
Metodstödjare
08-579 214 54
lisa.gagnerud@sollentuna.se

Publicerad: 10 april 2019