Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet & utveckling

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som tillhandahålls enligt bland annat socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt hälso- och sjukvårdslagen. 

I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

De verksamheter vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ska erbjuda service och omsorg av god kvalitet. Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss. I arbetet med kvalitet ingår att systematiskt förbättra förmågan att möta olika behov, krav och förväntningar genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Publicerad: 15 januari 2019