Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vårdteamet AB

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi är ett privat företag med stort hjärta. Vi erbjuder de bästa tjänsterna med bäst kvalitet. Vi har lång ledarerfarenhet inom hemtjänstbranschen och vet vad kvalitet inom branschen står för. Vi är kundfokuserade - bra lyssnare och lösningsorienterade.

Vår inriktning är

Individuellt anpassad nutritionsprogram för de kunder som behöver se över sin nutritionsstatus. Demens och ett specialiserat team inom palliativvård. 

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Så fort du valt oss som utförare av dina beviljade insatser kommer vi att kontakta dig och eventuellt dina anhöriga för ett första hembesök. Vi kommer att gå igenom din situation, dina behov och önskemål för hur och när dina insatser ska utföras. Vi stämmer kontinuerligt av med dig eventuella ändringar och ändrade behov.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Personalen består av utbildade undersköterskor med specialistutbildning inom äldre-, demens- och palliativvård. Vår personal har lång arbetslivserfarenhet inom äldrevården och specifika kunskaper inom nutrition och palliativvård.

I övrigt vill vi lova dig

Ett  mycket respektfullt och vänligt bemötande. God personalkontinuitet. Vi kommer att göra allt och lite till för att du ska kunna känna trygghet i ditt hem. Vi kommer att alltid lyssna på dig och vara till hjälp för att göra ditt liv enklare.

Vi talar följande språk förutom svenska

Flera ur personalen: engelska, persiska, arabiska, spanska 

Vi använder följande underleverantörer

Vi använder inte några underleverantörer.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

En av grundpelarna för att uppnå trygghet och säkerhet hos dig är att minimera personalomsättningen. Hög personalkontinuitet bevarar din integritet, och förenklar vår kommunikation. Vi kommer att arbeta aktivt för att minska personalomsättningen genom att erbjuda en tillfredsställande arbetsmiljö, arbetsvillkor och passande utvecklingsmöjligheter.

Flexibilitet

Efter att vi har utfört en genomförandeplan kan dina behov ändras. Det kan dyka upp till och med oförutsägbara händelser som vi behöver ta hänsyn till. Vi är flexibla och kommer att försöka  justera planeringen så att dina behov tillfredsställs.

Självbestämmande och integritet

Målet är att du kan bo hemma, känna dig tryggt i ditt hem med allt vad det innebär. Vi kommer att alltid lyssna på dig och anpassa oss efter dina önskemål inom ramen för dina beviljade insatser. All personal kommer att möta dig med respekt och agera enligt reglerna för sekretess och tystnadsplikt med syfte att bevara din integritet.

Trygghet

För att du ska känna dig tryggt kommer vi att erbjuda dig: kunnig personal, vi kommer att följa våra överenskommelser. Insatserna hos dig ska utföras av ett fåtal personer. Personalen kommer att bära personalbricka och arbetskläder. Viktigast är att vi strävar efter att ha en kontinuerlig och god kommunikation med dig och dina anhöriga. 

Social samvaro och aktiviter

Vi ska göra det vi kan för att du ska bibehålla dina sociala kontakter och aktiviteter. Under hembesöket kommer vi att samla in information om dina intressen och dina sociala kontakter. Vi kommer att underlätta för dig att ta emot besök, följa med dig på olika aktiviteter och föreslå andra som kan vara av intresse för dig. Syftet är att förhindra socialisolering.  

Livet är mer än bara omsorg.

Mat och måltider

Vi har ett nutritionsprogram som hjälper oss att bedöma din nutritionsstatus om din situation skulle kräva det. Vi har specifika kunskaper inom nutrition för att kunna ge dig bra vägledning för att du ska kunna bibehålla och förbättra ditt näringstillstånd och hälsa. Vår verksamhetsansvarig har goda kunskaper om kost för äldre och kommer att vägleda dig och samordna kontakter med specialister i området. 

Publicerad: 18 september 2019