Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Svanen Hemtjänst AB

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi arbetar aktivt för att garantera alla kunder hemtjänstinsatser av högsta kvalitet genom att erbjuda individuellt utformade insatser anpassade efter kundens specifika behov och önskemål. 

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Tillsammans med Dig lägger vi upp arbetet, vilket utmynnar i en konkret genomförandeplan. Flexibilitet och lyhördhet är ledord för att Du ska kunna få den omsorg som du har rätt att ställa. Din kontaktperson som Du har inom Svanen Hemtjänst ska tillse att du får den kvalitet som vi utlovar.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vår personal inom Svanen Hemtjänst är grundutbildade som undersköterskor inom vård och omsorg. Därutöver har vi även utbildat personal i samverkan med Silviasystrarna kring frågor som rör demens. Svanen Hemtjänst har även tillgång till personal med utbildning inom socialpsykiatri och existentiella frågeställningar.

I övrigt vill vi lova dig

All personal inom Svanen Hemtjänst arbetar utifrån en viktig värdering, nämligen att sätta din trygghet och behov i centrum.
Vid behov kan vi även erbjuda andra tilläggstjänster såsom ”hushållsnära” tjänster.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Restaurang Basilica i Sollentuna Centrum tillagar våra matleveranser, 80 kr

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Svanen hemtjänst arbetar med kontaktmannaskap för att skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna få en individuell och trygg omsorg. För att tillförsäkra en kontinuitet ska det alltid utses en ersättare till den som har den ordinarie uppgiften som kontaktperson.

Flexibilitet

Oavsett var man befinner sig i organisationen skall personal inom Svanen Hemtjänst alltid sätta uppdraget i centrum, dvs. att tillgodose den enskildes behov i enlighet med gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer. Detta kräver ett flexibelt förhållningssätt.

Självbestämmande och integritet

Du och dina närstående skall möta en verksamhet som präglas av god kvalitet och respekt för den enskildes integritet, önskemål och synpunkter. Vårt förhållningssätt skall präglas av lyhördhet och inlevelseförmåga.
Du skall alltid garanteras rätten till delaktighet, inflytande och medbestämmande.

Trygghet

Svanen Hemtjänst skall eftersträva kontinuitet i omvårdnaden och Du ska kunna känna Dig trygg med den vård och omsorg som ges.
Det är viktigt att Du skall vara förvissad om att vården och omsorgen kontinuerligt kvalitetssäkras och att företaget satsar på kvalitetsutveckling.

Social samvaro och aktiviteter

Social samvaro och andra aktiviteter är viktiga delar för det goda livet och därför erbjuder vi kunder och andra enskilda att delta i aktiviteter som planeras tillsammans med våra kunder.
Vi erbjuder även samarbete med andra organisationer och föreningar som kan vara till gagn för den enskilde som så önskar.

Mat och måltider

Oavsett om maten tillagas i hemmet eller levereras från någon restaurang så ska alltid måltidssituationen i hemmet vara så att den skapar trivsel och matglädje. Maten (nutrition) och motionen är viktiga delar för att förebygga en god hälsa.
Matleveranserna ska alltid ske från lokal leverantör för att minimera transporttiden och därmed vill vi ta ett miljöansvar.

Publicerad: 30 oktober 2018