Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna Omsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi är det självklara valet för dig som bor i Sollentuna! Vi har dessutom hög kontinuitetsgaranti, vilket för dig som kund innebär att du nästan alltid träffar en och samma person som fungerar som din kontaktperson samt uträttar dina ärenden.

Vår inriktning är

Sollentuna Omsorg erbjuder insatser till just dig som bor i Sollentuna, vår utgångspunkt är din vardag, dina rutiner och dina önskemål. Vi tycker att en lokalt förankrad hemtjänst med personal som bor i närområdet har bättre förutsättningar att tillgodose sina kunders behov.

Vi finns nära till hands och har god kännedom om kommunen.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Ett första möte bokas med dig, din kontaktperson (undersköterska) och verksamhetschefen (sjuksköterska). Under detta möte går vi igenom de beviljade insatserna. Vi pratar om dina vanor och dina önskemål, därefter skapar vi tillsammans ett skriftligt dokument som kallas genomförandeplan. Vi garanterar att planen utformas enligt dina önskemål.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Våra medarbetare är antingen undersköterskor som genomgått omvårdnadsprogrammet eller är högskoleutbildade sjuksköterskor.
Flera har special kompetensinriktning inom mat och näring, sårvård, demens, anhörigstöd och har stor erfarenhet av att jobba med äldre och funktionsnedsättning.

I övrigt vill vi lova dig

Sollentuna Omsorg tillämpar Lean filosofi i sitt dagliga arbete. Lean filosofi grundades i Japan och går ut på ett förhållningssätt där man ägnar sig mindre åt saker som inte är till direkt nytta för kunden och förenklar det dagliga arbetet.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Basilica.

Vi kan tala följande språk förutom svenska

All personal: Engelska.

Någon enstaka i personalen: Vi kan tillgodose behovet av personal som talar andra språk.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Att det är samma person som kommer hem och utför insatserna är någonting som vi alla vinner på. I Sollentuna Omsorgs policy ingår att det ska vara kontaktpersonen som utför majoriteten av tjänsterna. Vid semester eller sjukdom av din kontaktperson kommer vi alltid att meddela dig innan vem som tjänstgör istället. Vi kommer att tillgodose den personen med tillräcklig kunskap om dig, dina vanor och dina rutiner.

Flexibilitet

Vi arbetar enligt Lean filosofi där all arbete och prioriteringar kretsar runt kunden och dess fokus. Genom dina synpunkter, uppföljning av genomförandeplan eller förändrad biståndsbeslut är vi alltid snabba på att skräddarsy våra tjänster efter just dina nya prioriteringar och önskemål. Självbestämmande och integritet Vår verksamhet är som ett verktyg i din fog som skapar förutsättningar till en positiv och stimulerande tillvaro med lika möjligheter enligt dina villkor med stor respekt för din integritet. Detta är Sollentuna Omsorgs vision. Vi jobbar aktivt med bemötande, etik och jämställdhetsfrågor och våra medarbetare utformar sitt arbete med stor respekt för den enskildes integritet, kultur, tro, livsåskådning och självbestämmanderätt.

Trygghet

Hög krav på kompetens och utbildning hos personal, rullande förbättringsarbete i verksamhetsnivå, tydlig och hög tillgänglig ledning samt kvalitetskontroll och uppföljning är fyra element som ska trygga kvalitet av tjänsterna du får. Dina synpunkter är värdefulla, du kan därför alltid komma i kontakt med verksamhetschefen inom 24 timmar eller vara med fokusgruppen för årliga kvalitetsundersökningar. Du får alltid en återkoppling av ledning.

Social samvaro och aktiviteter

Aktiviteter utformas enligt dina personliga intressen och önskemål efter beviljad insats. Insatser kan vara i form av sociala, kulturella, religiösa eller fysiska aktiviteter. Du kan när som helst i samråd med din kontaktperson se över genomförandeplanen och göra ändringar i den.

Publicerad: 18 september 2019