Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Proffssystern

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vår inriktning är

Genom våra hemtjänstinsatser ska du kunna bevara din nuvarande funktion och stimulera de eventuellt mindre fungerande funktionerna. Oavsett etnisk bakgrund ska du kunna känna dig trygg, kunna bevara din tradition och religion och få omsorg och respekt på ditt eget språk. Dina rutiner och vanor är en viktig aspekt för ett välfungerande samarbete.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

När genomförandeplanen upprättas har du en dialog med personalen om hur du ser på antalet personer som kommer hem till dig för att ge stöd. Det som vi kommer fram till skrivs in i en genomförandeplan. Hemtjänsten planeras sedan utifrån ditt omsorgsbehov med hänsyn till dina önskemål beträffande tider och utförande.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vår personal är säker och pålitlig och noggrant utvald efter kompetens och erfarenhet inom olika medicinska områden. Samtliga anställda har undersköterskeutbildning och erfarenhet från äldrevård, allmän vård, akut geriatrik och diverse grenar inom vården. Flexibilitet och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i olika arbetsuppgifter är en självklarhet.

I övrigt vill vi lova dig

  • Du får en kontaktman som har helhetsansvaret för din hjälp.
  • Du får ett gott bemötande av all personal.
  • Du har medbestämmande i hur din hjälp ska utformas.
  • Du kan dagligen komma i kontakt med ansvarig person.
  • Du blir informerad om personalen är försenad.
  • All personal ska visa företagslegitimation.
  • Vi hanterar dina nycklar och pengar på ett säkert sätt.

 
Vi talar följande språk förutom svenska

Flera ur personalen: Persiska, engelska, arabiska
Några enstaka ur personalen: turkiska, kurdiska, polska, ryska, tigrinja, litauiska

Vi använder följande underleverantörer

Vi anlitar leverantörer efter kunderna krav och önskemål.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Dina önskemål och behov ligger till grund för hur vi utför dina insatser, och vi lägger stor vikt på hög personalkontinuitet. Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm med vår personal.
Din kontaktman känner dig väl och ser tillsammans med de andra i personalgruppen till att du får dina insatser utförda utifrån dina behov, vanor och rutiner.

Flexibilitet

Om du önskar förändra något i genomförandeplanen gör vi alltid vårt bästa för att du ska bli nöjd. Det kan gälla ändrade tider för besök, eller ett akut läkarbesök som du vill ha följeslagare till. Vill du byta kontaktman av någon anledning får du naturligtvis göra det. Du har alltid möjlighet att vara delaktig och påverka vårt arbete.

Självbestämmande och integritet 

Du har rätt till kroppslig integritet och avskildhet i den personliga omvårdnaden. Personalen ska alltid respektera att deras arbetsplats är ditt eget hem.

För att du ska känna delaktighet och självbestämmande ska personalen alltid fråga dig om din egen åsikt om det som berör dig. Du har även möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig personal. Detta ska tas särskild hänsyn till vid den personliga hygienen.

Trygghet

Insatserna utförs av din kontaktperson eller en liten personalgrupp som är välkänd av dig, du ska känna igen personalen och känna trygghet i din tillvaro. För din trygghet ska personalen legitimera sig vid besöken.

Vi håller avtalade tider och kommer inte för sent till dessa. För din trygghet och självbestämmande tar personalen aldrig upp dina privata frågor inför utomstående. Personalen ser alltid till att ni har möjlighet att prata ostört.

Social samvaro och aktiviter

Du ska få möjlighet att kunna vistas ute och utöva fysiska aktiviteter om du så önskar.
Du ska också kunna upprätthålla dina intressen och hobbys. 

Mat och måltider

En måltid innebär inte bara att tillgodose ett energi- och näringsbehov. Måltiden bör också medföra avkoppling och ett behagligt avbrott i de dagliga bestyren.

Att känna sig ren och fräsch och kunna tvätta händerna före maten kan ha betydelse för aptiten. En duk på bordet, vackert porslin och vänligt bemötande kan bidra till en fin matstund. 

Publicerad: 18 september 2019