Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Omsorg Vi Care

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utformningen av det stöd som ges, inriktas på att våra kunder får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Omsorg Vi Care har en stor tilltro till varje människa och att denne är unik. 

Vår inriktning är

Vi är ett hemtjänstföretag som sätter dig i centrum, som behöver stöd/hjälp så att du kan fortsätta bo kvar i ditt hem. Vi finns för att du inte ska känna att du belastar/betungar dina nära och kära. Vi gör så att du kan fortsätta vara självständig!

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Vi kommer hem till dig och tillsammans gör vi upp en plan om hur och när du vill ha insatserna utförda, utifrån ditt biståndsbeslut.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vi säkerställer kompetensen hos våra medarbetare genom att rekrytera kompetent personal med adekvat utbildning och erfarenhet. Om inte ovan utbildning finns ska medarbetaren ha minst 3 år arbetslivserfarenhet av hemtjänst eller liknande verksamhet. All personal ska behärska svenska språket i tal och skrift.

I övrigt vill vi lova dig

Våra insatser ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Sodexo

Vi kan tala följande språk förutom svenska

Flera i personalen: Engelska, arabiska, somaliska Någon enstaka i personalen: Vi rekryterar personal utifrån av behov av andra språk.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Du ska känna kontinuitet med personal och med de insatser som utförs utifrån genomförandeplanen, genom att vi alltid kontaktar dig innan, vid eventuella avvikelser

Flexibilitet

I upprättandet av genomförandeplanen tillsammans med den dig, planeras även tidsåtgången för de olika insatserna utifrån den sammanlagda beviljade tiden. Den förvaras i kundpärmen hos dig så att du lätt kan se vad som avtalats. Kontaktpersonen eller du meddelar kontoret ev. ändringar som önskas göra. Kontoret är bemannat vardagar mellan kl: 07.30-16.00. Det går även alltid bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Självbestämmande och integritet

Service, vård och omsorg ska utformas tillsammans med dig så att du har möjlighet att påverka och bestämma ditt liv. Ett reellt inflytande över service, vård och omsorg är en förutsättning för självbestämmande. Omsorg Vi Care ska ge dig ett gott och respektfullt bemötande där du själv har inflytande och självbestämmande.

Trygghet

Detta uppfylls genom kontaktmannaskap. Denna person kan givetvis bytas ut om du inte känner dig trygg. Du ska ha förtroende för att dina behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. Endast du kan med dina klagomål göra oss bättre. Även ”rosor" emottages gärna.

Social samvaro och aktiviteter

I kontaktmannaskapet ingår att hålla dig underrättad om vad som händer på seniorträffarna eller andra aktiviteter som sker i kommunen

Mat och måltider

Maten och måltiden har stor betydelse och är för många dagens höjdpunkt. Maten är också ett viktigt redskap för att bevara en god hälsa. Maten ska vara anpassad efter dina behov och önskemål. Du som behöver ska få specialkost, exempelvis E-kost (energi- och proteinrik kost) eller konsistensanpassad kost. Omsorg Vi Care har för avsikt att tillgodose alla kunders önskemål om vegetarisk kost och rätter med annat etniskt ursprung.

Publicerad: 18 september 2019