Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

IRMA Hemtjänst

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

IRMA är ett litet företag med mycket god kvalité och extra tjänster. Vi kommer inte att bli så stora så att vi förlorar kontroll över händelserna eller att vi måste göra avkall på kvalité. 

Vår inriktning är

Att utföra hemtjänster enligt kommunens beslut. Har goda erfarenheter av arbete med personer med olika slags demenssjukdomar. Personlig kontakt och god kännedom om varje kunds önskemål och krav är vår huvudinriktning. Erbjuder tilläggstjänster.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Du träffar vår VD Irina Eleryd som kommer att planera med dig vilka insatser och tider som passar dig samt de särskilda krav och önskemål du har. Därefter väljer vi två kontaktpersoner som passar just dig och som du kommer att träffa i fortsättningen. De kommer att anpassa sitt arbete efter dina behov och önskemål.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Undersköterska eller vårdbiträde under utbildning till undersköterska. De kan också städa ordentligt, tvätta och laga mat. Alla i vårt gäng har medkänsla, respekt och takt. I övrigt vill vi lova dig IRMA åtar sig att sköta kommunikation med alla parter som deltar i ditt liv. Vi vet att människor som inte kan röra sig fritt, behöver någon som hjälper dem att sköta kontakterna med omvärlden. Anhöriga har också ibland svårt att hinna med allt. Vi sköter kontakt med din biståndshandläggare, primärvården och distriktssjuksköterskor. Vi beställer tid och följer med dig till vårdinrättningarna, vi kan beställa frisör, fotvård och massage till ditt hem.

För övrigt lovar vi dig

God service, personlig kontakt, och respekt.

Vi använder följande underleverantörer

– 

Vi kan tala följande språk förutom svenska

All personal: Engelska.

Flera i personalen: Någon enstaka i personalen: Finska, ryska, turkiska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

  • En kund ska inte besökas av flera personer än tre inom loppet av en vecka.
  • Du ska inte behöva lära de som kommer till dig varje gång. I de flesta fall kommer du att träffa de två kontaktpersonerna som du har valt och som känner dig väl.
  • Genomförandeplan som vi skriver tillsammans med dig kommer att vara det dokument som vi följer.

Flexibilitet 

Inga aktiviteter är fastspikade, vi har ett arbetssätt som tillåter att flytta eller ändra planerade aktiviteterna. Självbestämmande och integritet Personalen ska aldrig tränga sig på eller göra någonting som du inte vill. Du kommer att bestämma själv när, hur och vem som ska utföra tjänsterna. Detta kommer att beskrivas i genomförandeplan som vi skriver tillsammans. Du kan byta hemtjänstutförare när som helst. Du kommer att kunna framföra synpunkter och klagomål samt blir underrättad om hur dina synpunkter/ klagomål har påverkat rutiner samt framtida utförande av tjänster.

Trygghet

Du kan alltid nå oss mellan kl. 07:00 på morgonen och kl. 23 på kvällen. Du kommer att vara trygg hos oss eftersom vi garanterar dig respekt, god känslomässig kontakt, självbestämmande rätt samt kontinuitet.

Social samvaro och aktiviteter

Vi vill bidra till din meningsfulla vardag. Vi är medvetna om att meningsfull vardag har olika innebörd för olika individer. Därför ska vi vara lyhörda för varje kunds språkliga, etniska kulturella och religiösa önskemål. Om vi inte kan själva uppfylla kundens önskemål ska vi förmedla detta till andra myndigheter och organisationer som deltar i vår kunds omsorgsarbete. Vi utformar aktiviteter såsom promenader, biobesök och olika slags träffar.

Mat och måltider

Det är viktigt för oss att din matstund är lugn och trevlig. Dina kontakter lär sig snabbt om dina matvanor och anpassar sig till det. Vår personal har goda kunskaper i mathantering, mat för äldre samt livsmedelshygien. Vi utbildar oss kontinuerligt i det ämnet.

Publicerad: 18 september 2019