Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ideal Vård och Service AB

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Ideal Vård och Service AB är ett privat företag inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Verksamhetsansvarige är sjuksköterska Personalen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång arbetserfarenhet inom vården. Vår inriktning är Nutrition.

Vår inriktning är

Med hjälp av ett välarbetat nutritionsprogram kommer vi kontinuerligt att följa upp din nutritionsstatus. Andra särskilda inriktningar är diabetes, vård i livets slutskede, demens, autism, stroke och njursvikt. 

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Du tillsammans med anhörig ska träffa en av våra samordnare och en kontaktman under de första två dagarna efter biståndsbeslutet. Då går vi igenom gällande biståndsbeslut och utformar en individuell genomförandeplan utifrån dina behov och önskemål.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Verksamhetsansvarige är sjuksköterska med specialistutbildning i anestesi och akutvård samt vidareutbildning i smärta, njursvikt och nutrition. Personalen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång arbetserfarenhet inom vården.

I övrigt vill vi lova dig

Att ge dig stora valmöjligheter och inflytande på hur dina insatser ska utföras. Förutom den praktiska hjälpen du är i behov av kommer vi även att fokusera på dina sociala behov och hjälpa dig att tillfredsställa dina intressen.

Vi använder följande underleverantörer

-

Vi kan tala följande språk förutom svenska

All personal: Engelska.

Flera i personalen: Spanska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Vid första hembesöket som vi kallar välkomstsamtal utser vi en kontaktman åt dig. Kontaktmannen är huvudansvarig för din individuella omvårdnad och samordningen av denna. Kontaktmannens handlande och agerande är i många fall avgörande för att du ska känna trygghet och välbefinnande i vård- och omsorgssituationen. Vi arbetar i små arbetsgrupper vilket säkerställer att så få personer som möjligt kommer att ansvara för utförandet av dina insatser.

Flexibilitet

Vi kommer att anpassa vårt arbete efter dina ändrade behov och önskemål. Det kan innebära tillfälliga eller varaktiga ändringar i dina insatser. Det kan även gälla ändringar i arbetsgruppen som besöker dig eller i våra rutiner m.m. Är du i behov av extra icke beviljade insatser erbjuder vi dig även hushållsnära tjänster. Mer information hittar du på vår hemsida eller via telefon.

Självbestämmande och integritet

Ideal Vård kommer att se till att du förblir den individ du alltid har varit genom att t ex fatta egna beslut i olika situationer. Dina åsikter ska alltid komma på första plats eftersom det är du som bestämmer i ditt hem och ditt liv. Vi kommer att göra vårt yttersta för att efterleva dessa grundläggande principer.

Trygghet

Trygghet i hemtjänsten innebär för oss att Du som vårdtagare får den hjälp Du behöver, vid överenskommen tidpunkt och helst av ett fåtal och kända personer. Trygghet förutsätter en kontinuerlig och varaktig kontakt mellan DIG och oss. Personalen kommer att bära ett synligt identifikationskort med foto, personalkläder med företagets logotyp.

Social samvaro och aktiviteter I välkomstsamtalet ska vi försöka få reda på utförlig information om dina personliga intressen. Så vi kan föreslå olika aktiviteter som t ex att aktivt upprätthålla dina sociala kontakter, underlätta för dig i kontakten med frivilliga organisationer, ge dig information om olika kulturella eller andra fritidsaktiviteter som kan vara av intresse för dig, utflykter, promenader med mera.

Mat och måltider

En näringsrik och individanpassad kost är fundamental för att bibehålla hälsa, välbefinnande och har en positiv påverkan på rehabilitering. Speciella kunskaper om mat och kostbehandling är ytterst nödvändiga för att kunna tillfredsställa dina näringsbehov. För att kunna uppnå näringsbehovet ska hänsyn tas till olika sjukdomstillstånd, ätsvårigheter, nedsatt rörelseförmåga, m.m. Vi har ett välarbetat nutritionsprogram och kompetent personal.

Publicerad: 18 september 2019