Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Eveo

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi på Eveo erbjuder dig hemtjänst på dina villkor - oavsett vad du har för språklig eller kulturell bakgrund. Du ska kunna prata ditt modersmål med våra medarbetare. Vi garanterar dig hög personalkontinuitet, en trygg och personlig anpassad omsorg.

Vår inriktning är

Att erbjuda dig som kund hjälp i din vardag med stort fokus på kontinuitet och respekt för dina egna värderingar, önskemål och behov. Du som kund ska kunna lita på att vi alltid utgår från dina behov, vanor och rutiner när vi utför insatserna hos dig. Vi är engagerade och flexibla vilket gör att vi snabbt kan anpassa oss om ditt behov skulle förändras.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

När du kommer som ny kund hos oss utses en kontaktman i personalgruppen. Vi besöker dig och kommer överens om hur du vill ha dina insatser utförda utifrån kommunens biståndsbeslut. Vi utformar tillsammans en Genomförandeplan som beskriver dina insatser och hur och när de ska utföras. Syftet är att skapa trygghet och kontinuitet för dig i din vardag.

Våra medarbetare är vårdbiträden och undersköterskor med bred erfarenhet av att jobba inom hemtjänst. Vi har anställda med spetskompetens inom b la demens. Vi på Eveo värderar kunskap högt och satsar därför mycket på kompetensutveckling för våra medarbetare.

I övrigt vill vi lova dig

Vi på Eveo vill att du som kund ska känna dig nöjd och trygg med det arbete vi utför hos dig och vill därför lova dig att vi alltid kommer göra vårt bästa för att du ska trivas som kund hos oss. Du som kund är viktig för oss och vi strävar hela tiden efter att höja kvaliteten ytterligare genom att vara lyhörda för dina synpunkter.

Vi kan tala följande språk förutom svenska:
Flera ur personalen: Turkiska, arabiska, persiska, kurdiska, serbiska, bosniska, engelska.

Några enstaka i personalen: Spanska, somaliska, tigrinja, polska, franska.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Vi använder oss av ett flertal restauranger i Sollentuna där du som kund kan välja från vilken restaurang du vill att vi ska leverera matlåda.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Vi på Eveo lägger stor vikt vid att du som kund ska uppleva att vi erbjuder insatser med hög kontinuitet. Så här arbetar vi för att uppnå hög kontinuitet:

Du som kund får en egen kontaktperson som har ett extra ansvar när det gäller dina insatser. När vi planerar våra besök hos dig ser vi alltid till att begränsa antalet personal till så få som möjligt. Vår arbetsledning jobbar nära dig som kund och har tät kontakt för att säkerställa att du känner dig trygg med personalen. Du har också möjlighet att få sms avisering innan besöket där det står personalens namn, tid för besök och övrig information.

Vi kommer överens med dig om vilken tid/tider vi besöker dig och du får om du vill avisering i förväg om tidpunkt. Vi försöker alltid att komma i tid och om vi skulle vara försenade kommer vi alltid att meddela dig. Vi följer upp och säkerställer kontinuerligt att du får rätt tid utförd enligt biståndsbeslutet.

Vi utformar tillsammans med dig en Genomförandeplan som beskriver hur du vill att vi ska utföra dina insatser. Denna följs upp av din kontaktman som säkerställer att planen är aktuell utifrån dina behov och önskemål. Kontaktmannen ser till att Genomförandeplanen är känd av alla som jobbar hos dig.

Flexibilitet

Vi utgår från ditt behov och dina önskemål när vi arbetar hos dig och kan inom ramen för biståndsbeslutet anpassa insatserna efter dina dagliga rutiner. Om ditt omsorgsbehov förändras kan vi snabbt anpassa oss och utföra insatserna på det sätt du behöver. Vi har även möjlighet att erbjuda hushållsnära tjänster om du vill ha hjälp utöver det som finns i biståndsbeslutet.

Självbestämmande och integritet

Vi vill att du som kund ska känna dig så oberoende som möjligt. Därför är det viktigt för oss att du är med och bestämmer över din vardag. Tillsammans sitter vi ned och går igenom dina insatser utifrån kommunens biståndsbeslut och utformar en genomförandeplan som följer dina önskemål. Alla som arbetar på Eveo omfattas av tystnadsplikt och för oss är det viktigt att respektera din integritet i alla lägen.

Trygghet 

Du får en egen kontaktman och tillsammans med dig utformar vi insatserna som ska utföras hos dig. För att du ska känna dig trygg ser vi till att det är så få personer som möjligt som arbetar hos dig. Du har också möjlighet att få sms - avisering i förväg vem som kommer och när. Vi meddelar alltid om det kommer en ny medarbetare och alla anställda bär namnskylt. Vi säkerställer också att vi alltid har en trygg och säker nyckelhantering.

Social samvaro och aktiviteter

Vi har kontakter med olika organisationer och föreningar och kan hjälpa till med kontakter så att du får möjlighet till sociala kontakter och aktiviteter. Eveo bedriver även en dagverksamhet i centrala Sollentuna för kunder med biståndsbeslut på dagverksamhet där vi bl a har yoga, sittgymnastik, äter lunch tillsammans och andra trevliga aktiviteter. 

Mat och måltider

Vi följer EES gruppens rekommendationer för mat och näring inom vård och omsorg. Vi erbjuder dig etnisk och kulturell anpassad mat. Vår personal har utbildning angående hantering av mat. Vår personal skapar förutsättningar för dig på ett trevligt sätt får du möjlighet att ha middag eller lunch. Vår personal hjälper dig att duka.

Publicerad: 18 september 2019