Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Enklare Vardag

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi är engagerade, hjärtliga och smidiga! Inget ska upplevas som svårt eller krångligt i kontakten med oss, det är därför vi heter Enklare Vardag. 

Vår inriktning är

Det är inte lätt att välja vem som ska hjälpa till i hemmet. Enklare Vardag erbjuder ett engagemang utöver det vanliga. Vi försöker alltid se till att en och samma person, som du är nöjd med ska komma och hjälpa till hemma hos dig. Det är ett löfte vi brukar hålla!

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Utgångspunkten för vårt arbete är de speciella önskemål som du har, till exempel när och hur du vill att arbetet ska utföras. Allt sådant går vi igenom tillsammans med dig och din kontaktperson hemma hos dig innan hjälpen påbörjas för att se till att allt ska fungera som du vill ha det på en gång.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Personalen har adekvat utbildning och erfarenhet att arbeta med äldre och funktionshindrade. De har också kulturella språkliga kompetens med rätt utbildning för att bedriva verksamheten i enlighet med de uppsatta målen.

I övrigt vill vi lova dig

Vi lovar att erbjuda dig språklig och kulturell anpassad omvårdnad och trevlig bemötande personal. Vi vill att du ska ha god livskvalitet i trygghet och en fin gemenskap. Vår personal har goda kunskaper i sitt yrke och känner din kulturella bakgrund.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Samhall, 55 kr

Vi kan tala följande språk förutom svenska

All personal: svenska, engelska.
Flera ur personalen: persiska, arabiska, polska, kurdiska.
Några enstaka i personalen: tigrinja, turkiska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Vi är ett tjänsteföretag som har ambitionen att erbjuda dig bästa möjliga service och omsorg med samma person över en mycket lång tid. Personalen kommer att hjälpa dig på samma sätt som du är van vid. Detta kan endast förverkligas med kunniga och kompetenta personal som arbetar hos oss. De trivs med sina arbetsuppgifter samt delar företagets värderingar. Vi satsar på att skapa goda förutsättningar för personalen för att hålla kvar dem hos oss.

Flexibilitet

Alla typer av omvårdnad och service som vi erbjuder utformas efter ditt behov och dina språkliga, kulturella och religiösa önskemål. Vi garanterar att omvårdnaden och servicen som erbjuds beaktar ditt behov och önskemål. Arbetet kommer att bedrivas flexibelt och lyhört efter ditt behov och dina förutsättningar. Vi respekterar din integritet och utför servicen i enlighet med ditt synsätt.

Självbestämmande och integritet

Du kommer att ha inflytande över verksamhetens utformning, inriktning och innehåll. Dina klagomål och synpunkter kommer att hanteras i samband med verksamhetens utformning, inriktning och innehåll för att kunna förbättra verksamheten och öka ditt inflytande. Efter biståndsbeslutet utses en kontaktman för dig med samma kulturella bakgrund. Du bestämmer innehållet av verksamheten i samarbete med kontaktmannen.  

Trygghet

Du har en kontaktman med samma kulturella bakgrund som du. Du kommer att ha honom/henne över en lång period. Du får hjälpen på samma sätt som du är van vid. Du och dina anhöriga få utförlig information om rutinerna och insatsernas innehåll. Personalen har gemensamma arbetskläder och företagets namnskyltar på. Du kommer att känna igen dem.

Social samvaro och aktiviteter

Vi har kontakter med olika organisationer, föreningar och religiösa församlingar. Genom vårt nätverk kommer vi att erbjuda dig att få möjlighet till sociala kontakter och sociala aktiviteter. I samarbete med dessa organisationer, föreningar och samfund kan vi anordna olika aktiviteter för dig.  

Mat och måltider

Vi följer EES gruppens rekommendationer för mat och näring inom vård och omsorg. Vi erbjuder dig etnisk och kulturell anpassad mat. Vår personal har utbildning angående hantering av mat. Vår personal skapar förutsättningar för dig på ett trevligt sätt får du möjlighet att ha middag eller lunch. Vår personal hjälper dig att duka.

Publicerad: 18 september 2019