Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Edna Care & Service

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi bedriver hemtjänst och på följande sätt vill vi beskriva vår värdegrund: Vår värdegrund är företagets ”hjärta” eller kärna som ska känneteckna våra möten med uppdragsgivare, kunder och personal.

Vår inriktning är

Vi är en stabil, engagerad hemtjänst som erbjuder en flexibel och trygg hemtjänst så att du kan bo kvar hemma. Vi vänder oss till alla kunder som är beviljade hemtjänst såväl under som över 65 år.

Vi har kompetens om åldrandets olika sjukdomar, olika demenssjukdomar, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och vård i livets slutskede.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Vi i ledningen gör alltid ett första hembesök där vi går igenom ditt biståndsbeslut och hur du vill ha din hemtjänst utformad.

Vi utformar hemtjänsten tillsammans med dig och utgår från dina behov och önskemål som vi gemensamt skriver ner i genomförandeplanen. Vi arbetar med engagemang och medkänsla där det är dina behov och önskemål som styr utifrån biståndsbeslutet! Vår personal har utbildning eller lång erfarenhet av arbete med hemtjänst.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vår personal har undersköterskekompetens eller annan utbildning som bedöms likvärdig eller lång erfarenhet av att arbeta med hemtjänst.

I övrigt vill vi lova dig

Vi vill lova dig en flexibel och engagerad hemtjänst som utifrån biståndsbeslutet ger god och kvalitativ omsorg så att du tryggt ska kunna bo kvar hemma på dina egna villkor!

Vi talar följande språk förutom svenska

All personal: engelska
Flera ur personalen: amharinja, tigrinja, arabiska, turkiska, kurdiska
Några enstaka i personalen: polska

Vi kommer att anställa personal med andra språkkompetenser om behov uppstår.

Vi använder följande underleverantörer

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Du får en kontaktperson som du alltid kan vända dig till, Vi arbetar med kontinuitet så att så få personer som möjligt utför din hemtjänst och att vi kommer på regelbundna tider som vi kommer överens om med dig.

Flexibilitet

Vi är en flexibel hemtjänst då vi vet att dina behov fort kan förändras så dels kan vi om du blir sämre snabbt utöka din hjälp efter kontakt med din handläggare på kommunen och dels kan vi ändra tid och dag för insatserna om du har behov av det. Då är vi tacksamma om du meddelar det några dagar i förväg. Vi kan även ändra dag för insats. Till exempel om du är beviljad både städning och promenad och det är en dag med fint väder och du denna dag hellre vill ha promenad än städning kan vi byta dagar för dessa insatser tillfälligt. För oss är ditt självbestämmande viktigt.

Självbestämmande och integritet

Hjälpen utförs med stor respekt för ditt självbestämmande och din personliga integritet. Vi utför insatser till dig i ditt hem och för oss är det viktigt att veta hur du vill ha hjälpen utformad och som stöd i detta har personalen genomförandeplanen som vi upprättar tillsammans med dig. Vi är lyhörda och lyssnar på dina behov för dagen och du har alltid möjlighet att ringa till oss i ledningen också. Alla i teamet arbetar för att du ska få en så bra och trygg hemtjänst som möjligt på dina villkor.

Trygghet

Vi ger hemtjänst med god kontinuitet och ser till att du får träffa så få personer som möjligt då vi vet att det ger trygghet i omsorgen. All personal har tystnadsplikt och bär företagets id-kort. Vi anställer i första hand utbildad personal med praktisk erfarenhet av att jobba med hemtjänst. Ledningen är tillgänglig för dig per telefon och på kontorstid även för besök. Vi tar utdrag i belastningsregistret och referenser före anställning av personal. Vi ser till att personalen har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och nyanställd personal får alltid introduktion av erfaren personal.

Social samvaro och aktiviter

Vi utför de insatser som du har i ditt biståndsbeslut. Är det så att vi ser att du har behov av promenader eller social samvaro som insats så informerar vi din handläggare på kommunen om det. Personalen som kommer hem till dig har som uppgift att se till att mötet speglas av respekt och värdighet och ska bidra till att stärka den sociala samvaron med dig. Vi ska bidra till att du kan leva ett aktivt liv. Ser vi att det finns ett behov av dagvård för dig med en demensdiagnos kontaktar vi även kommunen angående detta.

Mat och måltider

Vi lagar helst mat hemma hos Dig om biståndsbeslutet medger det. Vi tycker att måltiderna är viktiga och vet att god mat gör gott för ditt välbefinnande och är lyhörda för dina önskemål. Vi kan göra en veckomatsedel tillsammans med dig som underlättar vid inköp och för att få en varierad kost.

Önskar du att vi tar hem matlådor så gör vi det. Du bestämmer från vilken restaurang du vill ha din mat ifrån men vi är även behjälpliga med tips och idéer.

 

Publicerad: 18 september 2019