Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Aros Omsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi erbjuder omvårdnadstjänster och servicetjänster och personlig assistans. Vår målsättning är att Du kontinuerligt har samma personal och att dina insatser alltid utförs med hög kvalitet och service.

Vår inriktning är

Vi erbjuder omvårdnadstjänster och servicetjänster och personlig assistans. Vår målsättning är att Du kontinuerligt har samma personal och att dina insatser alltid utförs med hög kvalitet och service. 

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Vid ett första möte planerar vi din omsorg tillsammans med dig och dina eventuella anhöriga. Du har alltid tillgång till tolk om det finns ett behov.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vår personal är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med flerårig erfarenhet av hemtjänst och omvårdnad. Dessutom behärskar majoriteten av vår personal flera språk såsom arabiska, kurdiska, assyriska/ syrianska, bosniska och somaliska.

I övrigt vill vi lova dig

Att du och dina önskemål ligger till grund för all din omsorg som ges av Aros Omsorg. Vi hjälper även Dig med sjukvård och myndighetskontakter.

Vi använder följande underleverantörer

– 

Vi kan tala följande språk förutom svenska

Flera i personalen: Arabiska, Somaliska, Kurdiska, Assyriska/Syrianska, Turkiska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Vid sjukdom och ålderdom är trygghet och kontinuitet av största betydelse. Tydliga självvalda rutiner som är pålitliga ska fungera som fundamentet i vardagen. Vår personal har stora språkliga, kulturella och religiösa kompetenser som skall skapa trygghet för dig. Vi har tydliga utarbetade rutiner i vårt arbete som skall skapa kontinuitet och trygghet i vår omsorg.

Flexibilitet

Den ena dagen är inte alltid den andra lik därför är vi alltid flexibla av ändring av tiden för dina insatser. Som omsorgstagare hos Aros Omsorg har du alltid möjlighet till samtal om det är något som du vill diskutera, detta för att vi snabbt skall kunna tillmötesgå dina krav och önskemål allt efter ditt biståndsbeslut.

Självbestämmande och integritet

Vi ser dig och dina närstående som kärnan i vår omsorg, då dina önskemål och krav är det vi bygger verksamheten på. Er möjlighet att påverka är stor då vi månar om er självbestämmande rätt. Vi välkomnar alla önskemål, krav och förändringar i din omsorg för att du skall må bra! Tillsammans med dig skapar vi en genomförandeplan som är baserad på dina insatser samt önskemål.

Trygghet

Då personalen fungerar som ett hjälpmedel för att du ska kunna få en rikare vardag, till största möjliga mån själv, anser Aros Omsorg att det ska finns en stor lyhördhet och flexibilitet hos den personal vi anställer. Vi strävar efter att finna personal som talar ditt språk, samt respekterar och har förståelse för dina religiösa och kulturella värderingar. Detta för att du skall känna dig trygg och nöjd.

Social samvaro och aktiviteter

Att känna till vad som pågår i din närhet och känna till sin närmiljö skapar känslan av delaktighet och trygghet i ditt sociala liv. Vi vill verka för att du efter din egen vilja skall ta del av aktiviteter utanför hemmet och på detta sätt få dina religiösa och kulturella behov tillgodosedda. Med din vilja och vår personal är ingenting omöjligt att genomföra. Vi hjälper gärna till med att skapa kontakt mellan brukare och intresseorganisationer.

Mat och måltider

Varje måltid skall vara en smakupplevelse och ett trevligt inslag i vardagen. Oavsett om du har hemlagad mat eller matlåda skall din mat vara av högsta kvalitét. Vi garanterar alltid att maten är halal och har förberetts på ett bra sätt. Det finns tydliga rutiner för vår mathantering, för att din mat skall vara god, sund och säker.

Publicerad: 18 september 2019