Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ansvarsfull Omsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

BESTÄLLNINGSSTOPP För närvarande är inte denna hemtjänstutförare valbar. Om du har frågor kan du kontakta kommunens Kontaktcenter på 08-579 210 00 måndag - fredag 08.00 - 17.00. Du kan också kontakta vård- och omsorgskontoret på von@sollentuna.se.

Vår inriktning är

Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst en individ- och behovsanpassad omsorg. Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

All omsorg som ges planeras tillsammans med dig och efter dina önskemål som kund. Vi skriver genomförandeplan tillsamman med din kontaktperson. Du bestämmer hur de beviljade insatserna ska utformas och utföras.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Hos Ansvarsfull omsorg hittar du kompetens som sjuksköterska, mentalskötare, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet

I övrigt vill vi lova dig

Maten är viktig och därför ser vi till att maten är näringsriktig och vällagad. Vid önskemål kan vi lämna med innehållsdeklaration vid leverans av matlådor. Specialkost som t.ex. glutenfri, laktosreducerad kost, vegetarisk kost, kost passande till kulturellt ursprung, flytande kost eller lättuggad kost kan också levereras.

Vi använder följande underleverantörer

-

Vi kan tala följande språk förutom svenska

Flera i personalen: Persiska, Engelska Någon enstaka i personalen: Arabiska, Kurdiska, Finska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Kontinuitet är ur alla perspektiv viktigt för att kunden ska känna sig trygg. Som kund hos Ansvarsfull omsorg får du egen kontaktperson som utför dina insatser. Dessutom håller du nära kontakt med din ansvarige samordnare. Vi strävar efter, så långt som möjligt, att begränsa antalet personer som besöker dig.

Flexibilitet

Vi tror starkt på att flexibilitet ger individen ökat inflytande. Den som har beviljats en insats inom hemtjänsten ska få större möjlighet att, inom den beviljade ramen, påverka hur insatserna ska utföras.

Självbestämmande och integritet

Alla anställda på Ansvarsfull Omsorg förbinder sig att följa verksamhetens bemötandepolicy och värdegrund. Bemötandepolicy och värdegrund ska vara känd av all personal. I genomförandet av insatserna för den enskilde ställer vi alltid kundernas välbefinnande främst genom att bemöta dem med värdighet så att de kan känna trygghet, delaktighet och självbestämmande. 

Trygghet 

Vår personal bär ID med namn, foto och företagets logo. Vi avtalar alltid tid per telefon inför möte, planering eller uppföljning. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering och Din samordnare/kontaktperson följer alltid med personalen vid första insats/besök. Vi har tydliga rutiner för rapportering av missförhållande och klagomålshantering så att båden kunden och personalen ska känna sig trygga.

Social samvaro och aktiviteter

Social samvaro och aktiviteter är ett viktigt kvalitetsområde som förstärker de äldres möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi på Ansvarsfull omsorg strävar efter att skapa goda förutsättningar för att äldre ska kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv. Det kan handla om en pratstund med personalen, att få komma ut när man vill eller att få göra aktiviteter som man trivs med. Detta naturligtvis inom den beviljade insatsen/ramen.

Mat och måltider

Mat är en mycket viktig kvalitetsfaktor för våra kunder, både för livskvaliteten och rätt näringsintag. Maten är en förutsättning för goda levnadsförhållanden och en god hälsa hos våra kunder. Ett försummat näringsintag kan leda till ohälsa, speciellt hos äldre. Vi har tydliga rutiner kring mathantering och matleverans.

Publicerad: 27 september 2019