Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anna & Pirjos Hemtjänst & Service

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi är ett litet företag som arbetar med kontaktpersoner då vi prioriterar kontinuitet och flexibilitet. Vår personal är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden under utbildning. Vi sätter dina önskemål och behov högt. 

Vår inriktning är

Ditt välmående och trivsel är en förutsättning för vår existens. Vi har ett väldigt stort hjärta som är med oss i det dagliga arbetet. Särskild inriktning är Demens, Parkinson, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Din kontaktperson kommer tillsammans med dig att utforma en genomförandeplan hur dina beviljade insatser ska utföras. Det är alltid du som kund som bestämmer hur din vardag ska se ut och samtliga berörda parter får ta del av innehållet.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vi är undersköterskor och vårdbiträden (under utbildning) med stor social kompetens och lång erfarenhet inom vården. Målet är att ge dig rätt kompetens och en personkemi som passar för dina behov. Vi bygger kontinuerligt på vår kunskap med fortlöpande utbildning.

I övrigt vill vi lova dig

Att få arbeta med människor utifrån Era behov, vara en hjälpande hand när det behövs. Att vara Er trygghet och att från hjärtat arbeta med vård, service och omsorg. Med dessa tankar börjar vårt dagliga arbete inom Anna & Pirjos hemtjänst.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Restaurang KOM Favoriten, 50 kr

Vi kan tala följande språk förutom svenska

All personal: Engelska.

Flera i personalen: Spanska och Finska Någon enstaka i personalen: Persiska, Arabiska, Kurdiska, Sorai och Gorani.

Kvalitetsområden

Kontinuitet 

Vi arbetar i små grupper, detta gör att alla i gruppen känner till dig och dina behov. Vi utser alltid en kontaktperson som tillsammans med dig kommer att utforma en plan för hur dina beviljade insatser ska utföras.

Flexibilitet

Personalen på Anna och Pirjos Hemtjänst har ett stort inflytande över sitt schema, detta ger stor flexibilitet för både personal och kunder. Många faktorer såsom dagsform eller väder kan påverka när och hur vi tillgodoser dina insatser. Självbestämmande och integritet Du som kund äger din egen tid vilket gör att det är du som bestämmer vad vi ska utföra. Du är vår chef, tillsammans blir vi ett arbetslag. Ditt hem är vår arbetsplats därför är det viktigt att vara lyhörd och visa respekt.

Trygghet

Vi bygger en trygghet med dig som kund genom vår kontinuitet och lättillgänglighet. Du skall alltid känna dig trygg med att vi följer lagar och regelverk som styr vår verksamhet.

Social samvaro och aktiviteter

Vi vill få dig att känna ha du får en meningsfull vardag. Ditt välmående är betydelsefullt för oss och vår verksamhet. Vi kan vara goda lyssnare eller en medmänniska som du hittar på saker med.

Mat och måltider

Vi har genomgottutbildning i näringslära för att kunna ta hänsyn till varje individs förutsättningar. Våra matlådor levereras från Visthusboden för de som önskar matlådor.

Publicerad: 18 september 2019