Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Amona vård och omsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi är ett litet hemtjänstföretag som använder småskaligheten som vår styrka. Hos oss blir du aldrig en i mängden. Hos oss möter du undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet av arbete i vård och omsorg, som utformar hjälpen tillsammans med dig.

Vår inriktning är

Amona vård och omsorg är ett litet hemtjänstföretag – med de fördelar och förtjänster som detta innebär. Hos oss blir du inte en person i mängden – utan en unik person med unika hjälpbehov. Med oss som utförare kommer du att känna dig säker på att få den hjälp du beviljats, att den utförs av kompetent personal, utifrån dina vanor och rutiner.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

När du beviljats hemtjänst kommer hemtjänstgruppens samordnare och din blivande kontaktperson att boka ett hembesök till dig. Tillsammans diskuterar vi och utformar ett schema så att insatserna utförs på det sätt som du vill. Den hjälp som du får kommer främst utföras av din kontaktperson, vilket blir en garant för din trygghet och kontinuitet.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Hos Amona vård och omsorg anställs undersköterskor, samt vårdbiträden med lång erfarenhet av vård och omsorg. I arbetsgruppen finns också personal med särskild kunskap om demenssjukdomar. 

I övrigt vill vi lova dig

Vi lovar dig en hemtjänst som ser det unika i varje människa, och där ditt inflytande, självbestämmande och integritet står i fokus. I Amona vård och omsorg blir du aldrig en i mängden – och vårat mål är att ge dig kvalificerad hemtjänst som utgår från både aktuell kunskap och beprövad erfarenhet.

Vi talar följande språk förutom svenska

All personal: Svenska, Engelska, Arabiska, Syrianska

Vi använder följande underleverantörer

I samråd med dig kommer vi att använda oss av underleverantörer när det gäller tillredning av matlådor.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Att du som kund ska känna trygghet över den hjälp som ges är grundläggande för kvaliteten. Hos Amona vård och omsorg får du en kontaktperson och en biträdande kontaktperson. Det är främst dessa personer som du kommer att möta i din vardag. Kontaktpersonerna är väl insatta i din genomförandeplan och hur du vill att insatserna ska utföras, och att omsorgen därigenom blir personcenterad.

Flexibilitet

Med Amona vård och omsorg som ditt val, ska du känna dig säker på att vi gör vårt yttersta för att anpassa hjälpen till dina vanor och rutiner. Inom ramen för ditt biståndsbeslut kan vi omprioritera hjälpen för att passa just dina behov. Uppstår akuta behov utanför biståndsbeslutet behöver du inte oroa dig för att stå utan hjälp.

Självbestämmande och integritet

Ditt självbestämmande som kund är högsta prioritet, och alla insatser görs i samråd med dig. Vår utgångspunkt är att det är du som bäst vet hur du vill att vardagen organiseras, och vi vill vara med och stödja dig i att det ska fortsätta att vara så. All personal har också tystnadsplikt och väl insatta i sekretesslagstiftningen: allt för din integritet.

Trygghet

Som kund i Amona vård och omsorg ska du känna trygghet. Genom kontaktpersonerna kommer det att finnas kontinuitet i vardagen, och om du vill byta kontaktpersoner ordnar vi givetvis dessa. Du kan lätt nå kontaktpersonerna eller verksamhetschefen per telefon.

All personal i Amona vård och omsorg har identitetsbrickor med personens namn och företag, allt för din trygghet.

Social samvaro och aktiviter

Sociala aktiviteter och samvaro är en integrerad del av ett gott liv: om det anpassas efter den enskildes vilja, vanor och förutsättningar. Utöver de insatser om social samvaro som du beviljats, samverkar vi med olika aktörer, och vi hjälper gärna till att ordna kontakt om du vill.

Mat och måltider

Mat och måltider är en viktig del av en god hälsa. All personal vid Amona vård och omsorg har grundläggande kunskaper om mat för äldre. Oavsett om maten lagas i ditt hem eller levereras i form av en matlåda, säkerställer vi att maten håller god kvalitet, och att den förvaras och tillagas i enlighet med god hushållshygien

Publicerad: 18 september 2019