Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

AB SOLOM - Hemtjänst

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

AB SOLOM är det kommunala alternativet, vi har lång erfarenhet av att utföra hemtjänst, ledsagning och avlösning i hemmet. Våra medarbetare har en gedigen utbildning och erfarenhet av vård och omsorg.

Vi är valbara i dessa kommundelar

Häggvik, Helenelund, Edsberg och Tureberg, 

Vår inriktning är

Vårt arbete är att göra din vardag enklare:

  • vi gör vad vi lovar, följer dina rutiner och vanor
  • vi agerar och är lyhörda, förändrar snabbt insatserna om dina behov av hjälp förändras 
  • vi är engagerade, har kompetens och är flexibla.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Vi gör ett hembesök hos dig då vi tillsammans bestämmer om hur, när och på vilket sätt du vill att vi hjälper dig. Du får en kontaktperson som blir din garant för att de beviljade insatserna blir utförda på det sätt du önskar.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Våra anställda är vårdbiträden och undersköterskor med validerad kunskap. Att känna glädje, engagemang och ansvar i arbetet är ett av våra motton, ständig kompetensutveckling ett annat. Våra arbetsledare har lång erfarenhet av arbetsledning.

I övrigt vill vi lova dig

Vi vill att du som väljer oss som utförare i hemtjänsten ska känna dig nöjd och tillfreds med det arbete vi utför hos dig. Om du har synpunkter lovar vi att alltid utan dröjsmål kontakta dig. Vi lovar att respektera din integritet.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Restaurang Trekanten, 49 kr

Vi kan tala följande språk förutom svenska

Flera i personalen: Engelska, finska, spanska, arabiska, kurdiska, turkiska, persiska, serbokroatiska.

Någon enstaka i personalen: Polska, ryska.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Kontaktmannaskapet är det arbetssätt vi använder för att förverkliga vår ambition om en personlig omvårdnad. Kontaktpersonen ansvarar för att det som står i genomförandeplanen blir verklighet och att kollegorna känner till dess innehåll och syfte. Det är för oss viktigt att kunden trivs och känner sig trygg med sin kontaktperson i annat fall hjälper vi till att byta. Vi försöker alltid att begränsa antalet personer kring kunden.

Flexibilitet

Vår personal stödjer kundens behov av oberoende så långt möjligt och anpassar de olika göromålen efter den boendes dagliga rutiner och önskemål. Det finns alltid en möjlighet för kunden att inom ramen för biståndsbeslutet få omprioritera insatserna. Vi kan snabbt anpassa våra insatser då omsorgsbehovet av hjälp förändras.

Självbestämmande och integritet

Vi utför och anpassar hemtjänst, ledsagning hemstödsinsatser och service efter kundens behov. De beslutade insatserna utförs och utformas utifrån den enskildes önskemål och förmåga oavsett typ av funktionsnedsättning. AB SOLOMs medarbetares hållning är att den enskilde vet bäst hur hon/han vill ha det. Vi vill att den vi hjälper ska känna sig så oberoende som möjligt och på det sättet behålla sin självkänsla och sociala frihet.

Trygghet

AB SOLOMs hemtjänstpersonal är ständigt medvetna om att deras arbete utförs i andras hem och att insatserna och utförandet utformas utifrån kundens önskemål och förmåga. För varje ny kund gör vi ett hembesök då vi tillsammans upprättar en genomförandeplan och det utses en kontaktperson.

  • Vi meddelar alltid kunden om det kommer en ny medarbetare
  • AB SOLOMs anställda bär alltid vårt giltiga ID-kort
  • Vi har en trygg och säker nyckelhantering.

Social samvaro och aktiviteter

Kontaktpersonen upprätthåller nätverkskontakter och har ett särskilt ansvar för att hänsyn tas till kundens situation, behov och önskemål. Den hjälp och service vi ger utformas också efter kundens språkliga, etniska kulturella och religiösa önskemål. Vi ger kontinuerlig information om aktiviteter och trevligheter på seniorträffarna och annat utbud inom kommunen som exempelvis återkommande seminarier och föreläsningar.

Mat och måltider

De beslutade insatserna när det gäller mat och måltider ges av vår personal med stor omsorg för att måltiden ska bli trevlig och njutbar. Oavsett om maten tillagas i kundens hem eller levereras i form av en matlåda ska det vara en god upplevelse och ett viktigt inslag i vardagen. Vår personal har goda kunskaper om livsmedelshygien, mathantering och mat för äldre.

Publicerad: 17 april 2019