Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hemtjänst

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i hemmet av hemtjänsten.

Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Omfattningen på hemtjänstinsatserna kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen per dygn. Hjälpen anpassas efter dina behov.

Ansök om hemtjänst

Så ansöker du om hemtjänst

Vad kan du få hjälp med

Du kan få hjälp av hemtjänsten med personlig omvårdnad dygnet runt, som till exempel att sköta din personliga hygien samt på- och avklädning. Men du kan även få hjälp med annat som behövs för att du ska må bra och känna dig trygg. Det kan till exempel handla om att städa och snygga upp hemma, tvätta och stryka, hjälp att komma till vårdcentral, läkare eller aktiviteter, handla eller utföra ärenden. Om du inte kan laga mat själv kan du få matlåda levererad hem.

Kommunen använder ett tidmätningssystem för att dokumentera vad som utförts hemma hos dig av hemtjänstpersonalen.

Tandvårdsintyg

Om du har omfattande hemtjänst kan du ha rätt till högkostnadsskydd för nödvändig tandvård. Det är tandvården som avgör vad som är nödvändig tandvård, men för att få rätt till det krävs ett tandvårdsintyg. Kontakta din handläggare för mer information.

Hemtjänstföretag i Sollentuna

Hemtjänsten ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått hemtjänst beviljat själv får välja vilket företag, av de kommunen har godkänt, som ska utföra insatserna. 

Publicerad: 30 oktober 2018

Valbara företag – 75 eller fler kunder

Kontaktuppgifter

Häggvik

Telefon: 08-128 248 21
E-post: elisabeth.emanuelsson-aberg@solom.se 
Webbplats: AB SOLOM

Tureberg, Tors backe, Helenelund, Edsberg & Nattpatrullen

Telefon: 08-128 247 31
E-post: samar.alkass@solom.se
Webbplats: AB SOLOM

Presentation 

AB SOLOM är det kommunala alternativet, vi har lång erfarenhet av att utföra hemtjänst, ledsagning och avlösning i hemmet. Våra medarbetare har en gedigen utbildning och erfarenhet av vård och omsorg.

AB SOLOM är valbara i Häggvik, Helenelund, Edsberg och Tureberg.

Fullständig presentation

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-790 30 08, 070-300 57 27
E-post: ghion@systerjouren.se 
Webbplats: Agdas Hemtjänst och Service

Presentation

Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar, stroke, vård i livets slutskede och psykiska funktionshinder.

Fullständig presentation

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-626 20 00
E-post: info@akedoomsorg.se 
Webbplats: Akedo Omsorg

Presentation

Vi erbjuder individanpassad vård- och omsorgstjänster som är inriktad mot äldre och funktionshindrade. Ett flexibelt och engagerat gäng med lång erfarenhet inom vården som sätter stort fokus på människans drivkraft att vilja styra över sitt liv. 

Fullständig presentation

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-754 00 10
E-post: info@annaochpirjoshemtjanst.com
Webbplats: Anna & Pirjos Hemtjänst & Service

Presentation

Vi är ett litet företag som arbetar med kontaktpersoner då vi prioriterar kontinuitet och flexibilitet. Vår personal är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden under utbildning. Vi sätter dina önskemål och behov högt. 

Fullständig presentation

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-003 3701
E-post: karin.balter@vardstyrkan.se
Webbplats: www.vardstyrkan.se 

Presentation

Vårdstyrkan är det personliga företaget som kännetecknas av hög kvalitet, både för vårdtagare och medarbetare. Vi vill vara det naturliga valet i hela vårdkedjan. Företaget genomsyras av de fyra hörnstenarna: respekt, delaktighet, insyn och utveckling. Vi arbetar med Fullt Focus.

Vi finns i Rotebro, Viby och Norrviken.

Fullständig presentation

Valbara företag – 20-74 kunder

BESTÄLLNINGSSTOPP

Kontakt

Telefon: 070-600 86 06
E-post: sanne@enklarevardag.se
Webbplats: Enklare Vardag

Presentation

Vi är engagerade, hjärtliga och smidiga! Inget ska upplevas som svårt eller krångligt i kontakten med oss, det är därför vi heter Enklare Vardag. 

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 08-559 25 003
E-post: info@eveo.se
Webbplats: Eveo

Presentation

Eveo vill vara med och bidra till att förbättra livskvalitet för människor med någon form av omsorgsbehov. Utifrån det erbjuder vi kunder en omsorg som bygger på kvalitet och hög kontinuitet med respekt för kundens självbestämmande och integritet.

Vi är valbara i Helenelund, Tureberg, Rotebro, Sjöberg, Häggvik och Edsberg.

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 073-501 14 42
E-post: kontakt@idealvard.se 
Webbplats: Ideal Vård och Service

Presentation

Ideal Vård och Service AB är ett privat företag inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Verksamhetsansvarige är sjuksköterska. Personalen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång arbetserfarenhet inom vården. Vår inriktning är Nutrition.

Fullständig presenation

Kontakt

Telefon: 0707-34 34 58
E-post: info@irmahemtjanst.se
Webbplats: IRMA Hemtjänst

Presentation

IRMA är ett litet företag med mycket god kvalité och extra tjänster. Vi kommer inte att bli så stora så att vi förlorar kontroll över händelserna eller att vi måste göra avkall på kvalité. 

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 08-580 800 09
E-post: info@sollentunaomsorg.se
Webbplats: Sollentuna omsorg

Presentation

Vi är det självklara valet för dig som bor i Sollentuna! Vi har dessutom hög kontinuitetsgaranti, vilket för dig som kund innebär att du nästan alltid träffar en och samma person som fungerar som din kontaktperson samt uträttar dina ärenden.

Fullständig presentation

Valbara företag – 0-19 kunder

Kontakt

Telefon: 08-768 32 32
E-post: info@forstaaktivavalet.se 
Webbplats: 1:a Aktiva valet

Presentation

Vi finns för Dig som behöver hjälp och stöd i din vardag med omvårdnad, matlagning, inköp, städ eller ledsagning när du ska på promenad eller besöka andra inrättningar. 

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 076-569 91 11/073-651 66 69 
E-post: info@amonaomsorg.se
Webbplats: www.amonaomsorg.se

Presentation

Vi är ett litet hemtjänstföretag som använder småskaligheten som vår styrka. Hos oss blir du aldrig en i mängden. Hos oss möter du undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet av arbete i vård och omsorg, som utformar hjälpen tillsammans med dig.

Fullständing presentation

Kontakt

Telefon: 08-502 505 86
E-post: info@ansvarsfullomsorg.se
Webbplats: Ansvarsfull Omsorg

Presentation

Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst en individ- och behovsanpassad omsorg.

Fullständig presentation

BESTÄLLNINGSSTOPP

Aros Omsorg är för tillfället inte valbara. För mer information kontakta von@sollentuna.se.

Kontakt

Telefon: 08-760 76 70
E-post: info@arosomsorg.se
Webbplats: Aros Omsorg

Presentation

Vi erbjuder omvårdnadstjänster och servicetjänster och personlig assistans. Vår målsättning är att Du kontinuerligt har samma personal och att dina insatser alltid utförs med hög kvalitet och service.

Vi är valbara i Helenelund, Tureberg, Rotebro, Norrviken, Sjöberg, Vaxmora och Häggvik.

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 076-034 49 58
E-post: info@ednacare.se 
Webbplats: Edna Care & Service

Presentation

Vi bedriver hemtjänst och på följande sätt vill vi beskriva vår värdegrund: Vår värdegrund är företagets "hjärta" eller kärna som ska känneteckna våra möten med uppdragsgivare, kunder och personal. Edna Care & Service arbetar med en värdegrund med fokus på kontinuitet, flexibilitet, kvalitet, säkerhet, integritet och värdighet. Detta kan ni förvänta er av oss. Vi arbetar enligt våra hörnpelare som sammanfattas i arbetssättet KVIST: Kvalitet-Värdighet-Integritet-Säkerhet-Trygghet.

Fullständing presentation

Kontakt

Telefon: 076-943 48 86
E-post: info@omsorgvicare.se
Webbplats: Omsorg Vi Care 

Omsorg ViCare är endast valbara i Rotebro och Häggvik.

Presentation

Utformningen av det stöd som ges, inriktas på att våra kunder får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Omsorg Vi Care har en stor tilltro till varje människa och att denne är unik. 

Fullständig presentation

Vår inriktning är

Genom våra hemtjänstinsatser ska du kunna bevara din nuvarande funktion och stimulera de eventuellt mindre fungerande funktionerna. Oavsett etnisk bakgrund ska du kunna känna dig trygg, kunna bevara din tradition och religion och få omsorg och respekt på ditt eget språk. Dina rutiner och vanor är en viktig aspekt för ett välfungerande samarbete.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

När genomförandeplanen upprättas har du en dialog med personalen om hur du ser på antalet personer som kommer hem till dig för att ge stöd. Det som vi kommer fram till skrivs in i en genomförandeplan. Hemtjänsten planeras sedan utifrån ditt omsorgsbehov med hänsyn till dina önskemål beträffande tider och utförande.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Vår personal är säker och pålitlig och noggrant utvald efter kompetens och erfarenhet inom olika medicinska områden. Samtliga anställda har undersköterskeutbildning och erfarenhet från äldrevård, allmän vård, akut geriatrik och diverse grenar inom vården. Flexibilitet och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i olika arbetsuppgifter är en självklarhet.

I övrigt vill vi lova dig

  • Du får en kontaktman som har helhetsansvaret för din hjälp.
  • Du får ett gott bemötande av all personal.
  • Du har medbestämmande i hur din hjälp ska utformas.
  • Du kan dagligen komma i kontakt med ansvarig person.
  • Du blir informerad om personalen är försenad.
  • All personal ska visa företagslegitimation.
  • Vi hanterar dina nycklar och pengar på ett säkert sätt.

 
Vi talar följande språk förutom svenska

Flera ur personalen: Persiska, engelska, arabiska
Några enstaka ur personalen: turkiska, kurdiska, polska, ryska, tigrinja, litauiska

Vi använder följande underleverantörer

Vi anlitar leverantörer efter kunderna krav och önskemål.

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Dina önskemål och behov ligger till grund för hur vi utför dina insatser, och vi lägger stor vikt på hög personalkontinuitet. Vi vill att du ska känna dig trygg och bekväm med vår personal.
Din kontaktman känner dig väl och ser tillsammans med de andra i personalgruppen till att du får dina insatser utförda utifrån dina behov, vanor och rutiner.

Flexibilitet

Om du önskar förändra något i genomförandeplanen gör vi alltid vårt bästa för att du ska bli nöjd. Det kan gälla ändrade tider för besök, eller ett akut läkarbesök som du vill ha följeslagare till. Vill du byta kontaktman av någon anledning får du naturligtvis göra det. Du har alltid möjlighet att vara delaktig och påverka vårt arbete.

Självbestämmande och integritet

Du har rätt till kroppslig integritet och avskildhet i den personliga omvårdnaden. Personalen ska alltid respektera att deras arbetsplats är ditt eget hem.

För att du ska känna delaktighet och självbestämmande ska personalen alltid fråga dig om din egen åsikt om det som berör dig. Du har även möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig personal. Detta ska tas särskild hänsyn till vid den personliga hygienen.

Trygghet

Insatserna utförs av din kontaktperson eller en liten personalgrupp som är välkänd av dig, du ska känna igen personalen och känna trygghet i din tillvaro. För din trygghet ska personalen legitimera sig vid besöken.

Vi håller avtalade tider och kommer inte för sent till dessa. För din trygghet och självbestämmande tar personalen aldrig upp dina privata frågor inför utomstående. Personalen ser alltid till att ni har möjlighet att prata ostört.

Social samvaro och aktiviter

Du ska få möjlighet att kunna vistas ute och utöva fysiska aktiviteter om du så önskar.
Du ska också kunna upprätthålla dina intressen och hobbys. 

Mat och måltider

En måltid innebär inte bara att tillgodose ett energi- och näringsbehov. Måltiden bör också medföra avkoppling och ett behagligt avbrott i de dagliga bestyren.

Att känna sig ren och fräsch och kunna tvätta händerna före maten kan ha betydelse för aptiten. En duk på bordet, vackert porslin och vänligt bemötande kan bidra till en fin matstund. 

Kontakt

Telefon: 08-717 57 00
E-post: info@svanenhemtjanst.se
Webbplats: Svanen Hemtjänst

Verksamhetsansvarig, Rakhel Habtemariam, 070-407 28 10 
Samordnare, Siv 070-091 81 23 eller 073-643 75 08

Presentation

Vi arbetar aktivt för att garantera alla kunder hemtjänstinsatser av högsta kvalitet genom att erbjuda individuellt utformade insatser anpassade efter kundens specifika behov och önskemål. 

Fullständig presentation

Kontakt

Telefon: 070-540 60 60
E-post: info@vardteamet.org
Webbplats: www.vardteamet.org

Presentation

Vi är ett privat företag med stort hjärta. Vi erbjuder de bästa tjänsterna med bäst kvalitet. Vi har lång ledarerfarenhet inom hemtjänstbranschen och vet vad kvalitet inom branschen står för. Vi är kundfokuserade d.v.s. bra lyssnare och lösningsorienterade. Välkommen till oss!

Fullständing presentation