Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bostadsanpassning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Karin Hörnell

Bostadsanpassningshandläggare

08-579 219 66

Annika Gelinder

Bostadsanpassningshandläggare

08-579 211 33

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningshandläggare

När kan jag söka bostadsanpassningsbidrag?

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat.

För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag till:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av stödhandtag, ledstång, ramp
  • installation av trapphiss, automatisk dörröppnare

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning.

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats. Ansökan skickar du till kommunens bostadsanpassningshandläggare. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bifoga anbud/offert eller kostnadsberäkning om det finns.

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att kontakta någon av kommunens bostadsanpassningshandläggare.

Publicerad: 30 april 2019