Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Information om färdtjänst riksfärdtjänst och servicelinjen 955.

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Färdtjänstresor görs med taxibilar eller med större och mer anpassade specialfordon och kan göras inom hela Stockholms län. Färdtjänstresorna samplaneras så att flera personer ofta åker tillsammans. Det är landstinget som ansvarar för färdtjänsten, men det är kommunens kontaktcenter som hanterar din ansökan.

Ansök om färdtjänst

Så ansöker du om färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Förutsättningar för att få riksfärdtjänst:

  • På grund av din funktionsnedsättning kan du inte göra resan med allmänna kommunikationer till normal resekostnad eller utan ledsagare.
  • Målet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan går till en annan kommun inom Sverige.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
  • Det är inte staten, kommunen eller landstinget som av någon annan anledning betalar för resan.
  • Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Ansök senast 4 veckor innan planerad resa.

Ansök om riksfärdtjänst

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Servicelinjen 955

På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för äldre och för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och den vanliga SL-biljetten gäller.

Tanken är att servicelinjen ska kunna vara ett alternativ till färdtjänst. Bussarna går vanligtvis mellan klockan 9.00 - 16.00, måndag till fredag i områden där många äldre bor. Linjerna trafikeras av små bussar som körs nära bostäder, servicehus, det lokala köpcentret, vårdcentraler och andra viktiga platser.

I Sollentuna är sträckningen Sollentuna station – Häggvik - Edsberg - Sollentuna station. Bussen stannar vid Sollentuna sjukhus, Sollentunavallen, Linnés väg, Häggviks station, Edsberg och Simhallen.

Bussarnas golv är i samma nivå som trottoaren. Det finns ofta en ramp som kan fällas ut, vilket gör påstigningen enklare för den som har rollator eller rullstol. Bussarna erbjuder gott om tid för av- och påstigning.

Tidtabell 955
Servicelinjen - SLL

 

Publicerad: 30 oktober 2018