Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ansök om äldreomsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett.

Så kan en ansökan gå till

Behov av stöd och hjälp

En dag kanske kroppen inte längre fungerar som förut och du behöver stöd och hjälp i vardagen. Det kan vara allt ifrån att du behöver hjälp med att dammsuga till att du har svårt att bo och leva i din nuvarande bostad. Det kan även handla om att du som anhörig behöver avlastning.

Kontakt

För att få mer information om kommunens stöd kontaktar du kommunens kontaktcenter. 

Möte

Kontaktcenter hjälper dig att boka in ett möte med en biståndshandläggare, så att ni kan prata om vad du behöver hjälp med och vilken lösningar som är bäst för dig. Mötet är oftast hemma hos dig.

Utredning och beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Efter det fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du har ansökt om. Oftast är handläggaren klar inom 30 dagar och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått av din biståndshandläggare har du möjlighet att klaga på beslutet hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till vård- och omsorgskontoret inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Ansök om äldreomorg

  • Äldreboende (Särskilt boende)
  • Hemtjänst 
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende/växelvård

Ansök om äldreomsorg via e-tjänst 
(Om en fullmakt från sökande bifogas, kan en anhörig signera med sin e-legimation.)
Ansök om äldreomsorg via blankett

Återta en ansökan om äldreomsorg via e-tjänst
Återa en ansökan om äldreomsorg via blankett

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

För dig som vill ansöka om olika bostadsanpassningsåtgärder. Till exempel:

  • Borttagning av trösklar och badkar
  • Montering av stödhandtag, ledstång och ramp

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst 
(Om en fullmakt från sökande bifogas, kan en anhörig signera med sin e-legimation.)
Ansök om bostadsanpsassningsbidrag via blankett

Ansök om färdtjänst

Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få. Det är landstinget som ansvarar för färdtjänsten men det är kommunen som tar emot din ansökan och utreder ditt behov. Ta kontakt med kommunens kontaktcenter om du vill ansöka om färdtjänst.

Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Din ansökan, kommunens utredning och ett läkarintyg skickas sedan till färdtjänstnämnden som fattar ett beslut.

Ansök om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.
Ansök senast 4 veckor innan planerad resa. Ta kontakt med kommunens kontaktcenter om du vill ansöka om riksfärdtjänst.

Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Ansök om riksfärdtjänst via blankett
Återta en ansökan om riksfärdtjänst via blankett