Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ansök om äldreomsorg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett.

Ansökningsblanketter och e-tjänster

För dig som vill ansöka om:

 • Särskilt boende (Äldreboende)
 • Hemtjänst 
 • Korttidsboende/växelvård
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet

E-tjänst - Ansök digitalt via hemsidan. 
En företrädare kan använda sin e-legitimation vid ansökan
Om du får hjälp av en företrädare att fylla i ansökan kan den personen logga in och signera med sin e-legitimation, om du saknar en egen e-legitimation. Företrädaren behöver bifoga fullmakt.

Blankett - Ifyllningsbar PDF för dig som vill ansöka via post.

Välj utförare

När din ansökan godkänts får du själv välja vilken utförare som ska genomföra insatsen. Här hittar du information om alla hemtjänstföretag, boenden och dagverksamheter som du kan välja bland. Du kan även jämföra de olika utförarna via vår Jämförelsetjänst.

Valblanketter

 

För dig som vill ansöka om olika bostadsanpassningsåtgärder. Till exempel:

 • Borttagning av trösklar och badkar
 • Montering av stödhandtag, ledstång och ramp

E-tjänst - Ansök digitalt via hemsidan.

En anhörig kan använda sin e-legitimation vid ansökan
Om du saknar e-legitimation och får hjälp av en anhörig att fylla i ansökan kan den personen logga in och signera med sin e-legitimation.

Blankett - Ifyllningsbar PDF för dig som vill ansöka via post.

 

Ansöka om färdtjänst

Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få. Det är landstinget som ansvarar för färdtjänsten men det är kommunen som tar emot din ansökan och utreder ditt behov. Ta kontakt med kommunens kontaktcenter om du vill ansöka om färdtjänst.

Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Din ansökan, kommunens utredning och ett läkarintyg skickas sedan till färdtjänstnämnden som fattar ett beslut.

 

För dig som vill återta en ansökan om:

 • Äldreboende (Särskilt boende)
 • Hemtjänst
 • Korttidsvård
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet

E-tjänst- Återta din ansökan digitalt via hemsidan.

Om du saknar e-legitimation och får hjälp av en anhörig att fylla i ansökan kan den personen logga in och signera med sin e-legitimation.

Blankett - Ifyllningsbar PDF för dig som vill återta din ansökan via post.

 

För dig som vill återta en ansökan om riksfärdtjänst.

Blankett - Återta en ansökan om riksfärdtjänst

Välj utförare

När din ansökan godkänts får du själv välja vilken utförare som ska genomföra insatsen. Här hittar du information om hemtjänstföretag, särskilt boende för vuxna och dagverksamheter som du kan välja bland. Du kan även jämföra de olika utförarna via vår Jämförelseportal.

Ifyllbara valblanketter
Valblankett Särskilt boende (Äldreboende) (Gäller även för byte av boende)
> Valblankett Hemtjänst
> Valblankett Dagverksamhet

Din ansökan

 1. Behov av stöd och hjälp

  En dag kanske kroppen inte längre fungerar som förut och du behöver stöd och hjälp i vardagen. Det kan vara allt ifrån att du behöver hjälp med att dammsuga till att du har svårt att bo och leva i din nuvarande bostad. Det kan även handla om att du som anhörig behöver avlastning.

 2. Kontakt

  För att få mer information om kommunens stöd kontaktar du kommunens kontaktcenter. > Kontakta oss

 3. Möte

  Kontaktcenter hjälper dig att boka in ett möte med en biståndshandläggare, så att ni kan prata om vad du behöver hjälp med och vilken lösningar som är bäst för dig. Mötet är oftast hemma hos dig. 

 4. Utredning och beslut

  Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Efter det fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du har ansökt om. Oftast är handläggaren klar inom 30 dagar och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått av din biståndshandläggare har du möjlighet att klaga på beslutet hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till vård- och omsorgskontoret inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Här hittar du mer information om hur den digitala ansökan går till.