Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stöd och hjälp att hantera ilska/kontrollbehov

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För den som har svårt att hantera sin ilska och utsätter sin partner för våld finns stöd och hjälp att få till förändring.

Kontakta socialtjänsten på telefonnummer 08-579 212 58 om du:

  • har svårt att hantera din ilska
  • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Det går att förändra ett våldsamt beteende - välj att sluta

Läs mer på webbplatsen Välj att sluta. 

 

 Definitionen av våld i nära relation

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Vid kontakt kommer du att ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar

  • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem
  • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer 
  • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier.