Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Stöd till hot- och våldsutsatta

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kontakta socialtjänsten om någon skadar, smärtar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller avstå från att göra något som du vill. Telefon socialtjänsten: 08-579 212 40 eller Socialjouren: 010-444 05 00

Exempel på våld i nära relationer

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller att bli passiv. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

 • Fysiskt våld
  Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad
 • Sexuellt våld
  Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.
 • Psykiskt våld
  Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.
 • Latent våld 
  T.ex. blickar/kroppsuttryck som skapar rädsla, upplevs som hot om våld eller påminner om tidigare fysiskt våld.
 • Social utsatthet
  Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
 • Materiellt/ekonomisk utsatthet
  Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Tveka inte att söka hjälp, du är inte ensam

Det är socialtjänstens ansvar att stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Exempel på situationer när du ska vända dig till socialtjänsten:

 • när det förekommer bråk och misshandel inom familjen
 • när din partner tillgriper våld
 • när barn upplever våld i familjen
 • när du som förälder vill ha råd och stöd kring frågor som rör barn och ungdomar
 • när du är orolig för att ett barn far illa

Kontakt socialtjänsten: 08-579 212 40
Socialjouren (kvällar/nätter): 010-444 05 00

Stöd och hjälp finns också att få av föreningar och ideella organisationer. Se länkarna nedan. 

Publicerad: 15 januari 2019