Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Brukarinflytande

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna kommun finns Inflytanderådet som består av personer med skilda erfarenheter inom socialpsykiatrin. De fungerar som ett bollplank och är en länk mellan kommunen, dess brukare och anhöriga.

Rådet har möte med kommunens ansvariga fyra gånger om året. Då utbyter de information och rådet får tillfälle att tycka till om förändringar som ska ske. 

För att Inflytanderådet ska fungera som en länk mellan dig och kommunledningen behöver de få reda på vad just du anser om det stöd du får. Kanske vill du föreslå förändringar i den verksamhet  som du deltar i.

Dina önskemål och synpunkter kan påverka arbetet med att förbättra aktiviteterna, tillgängligheten eller lokalerna på din träfflokal, ditt boende din arbetsverksamhet eller i samband med biståndsbedömningen.

Kontakt

E-post: info@inflytanderadet.se

Publicerad: 19 september 2019