Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hjälp vid missbruk och beroende

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunen erbjuder råd, stöd och behandling för att komma till rätta med pågående missbruk och hitta vägen till drogfrihet. Både akut och mer långsiktig hjälp erbjuds.

Öppenvård för vuxna

Socialkontorets öppenvård för vuxna vid Sollentuna beroendemottagning kan erbjuda både psykosocialt stöd och behandling för dig över 18 år och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel.

Öppenvården erbjuder:

  • Behandling
  • Psykosocialt stöd
  • 1-10 motiverande och kartläggande samtal

Du får träffa en behandlare som erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsbedömning. Målet med samtalen är att öka din medvetenhet om hur alkohol eller droger påverkar ditt liv, utforska vilken förändring du vill göra och att utarbeta en förändringsplan. Önskar du mer hjälp får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov.  

Medicinsk behandling

Öppenvården är samlokaliserad med landstinget, som ansvarar för medicinsk behandling. Önskar du kontakt med Landstinget, ring 08-123 45 890, eller gå till deras hemsida: Beroendecentrum.se

Akut avgiftning sker via beroendeakuten S:t Göran, tel: 08-123 459 00. Stockholms läns landsting har en vårdguide, 117117.se, där du kan hitta mer information.

Kontakt med Sollentuna beroendemottagning

Kontakta kommunens Kontaktcenter för mer information och rådgivning. 

Anhörigstöd

Om du är anhörig till någon med missbruk eller beroende kan du få hjälp genom vårt anhörigstöd.

Publicerad: 18 april 2019