Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Missbruk och beroende

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mottagningsgruppen enheten för missbruk och socialpsykiatri myndighet, Socialkontoret, Sollentuna kommun

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 212 24

Har du problem med missbruk eller beroende? Eller känner du någon som har det?

För dig som är orolig för dina alkoholvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp för att bryta ett beroende finns det olika typer av hjälp och stöd som du kan få. Det kan vara samtal eller medicinsk behandling och avgiftning via antingen kommunen, landstinget eller en stödorganisation. Du som är anhörig till någon som har ett missbruk kan också få hjälp och stöd.

Missbruk och riskbruk

Missbruk är ett upprepat användande av alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande problem. På www.alkoholprofilen.se kan du testa om du eller någon annan missbrukar alkohol.

De allra flesta dricker måttligt men man räknar med att ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilken brukar kallas för riskbruk. Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett alkoholberoende/missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

• Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
• Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

• Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
• Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Få hjälp och stöd från kommunen

Om du som är vuxen vill ha hjälp för att komma ifrån ditt missbruk, eller om du som anhörig behöver stöd, kan du kontakta kommunens Kontaktcenter för mer information och rådgivning. Kontaktcenter når du på telefonnummer: 08-579 210 00.

Har du problem med spel om pengar kan du vända dig till kontaktcenter eller landstingets beroendevård. Sök information via www.stodlinjen.se eller ring: 020-81 91 00.

Du når kommunens Kontaktcenter under följande tider:

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00
Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Du som är ungdom kan vända dig till MiniMaria 

MiniMaria vänder sig till dig som är 13-20 år och har problem med alkohol och/eller droger. Är du i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol/narkotika är du välkommen att kontakta oss.

Hos oss arbetar behandlare/socionom, sjuksköterska och vi har även tillgång till läkare.

Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Missbruksbedömning
  • Motivationssamtal

Bedömning och behandling sker i samarbete med dina föräldrar. Tillsammans gör vi en plan för din behandling.

MiniMaria finns även till för dig som förälder. Är du orolig för ditt barn är du välkommen att kontakta oss:

Behandlare: 08-579 226 59, 08- 579 226 71
Sjuksköterska: 08-123 474 56

Mer information

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till landstinget och olika stödorganisationer i broschyren nedan. Här finns även information om hur en utredning går till.