Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Missbruk och beroende

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Har du problem med missbruk eller beroende? Eller känner du någon som har det?

För dig som är orolig för dina alkohol- eller drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp för att bryta ett beroende finns det olika typer av hjälp och stöd som du kan få. Det kan vara samtal eller medicinsk behandling och avgiftning via antingen kommunen, landstinget eller en stödorganisation. Du som är anhörig till någon som har ett missbruk kan också få hjälp och stöd.

Missbruk och riskbruk

Missbruk är ett upprepat användande av alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande problem. På www.alkoholprofilen.se kan du testa om du eller någon annan missbrukar alkohol.

De allra flesta dricker måttligt men man räknar med att ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilken brukar kallas för riskbruk. Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett alkoholberoende/missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Mer information

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till landstinget och olika stödorganisationer i broschyrerna nedan. Här finns även information om hur en utredning går till.

Publicerad: 23 april 2019