Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Dödsfall och dödsboanmälan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Handläggare dödsboanmälan

Handläggare dödsboanmälan

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Anmälan om dödsfall

När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket.

Bouppteckning

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen lämnas till Skatteverket.

Dödsboanmälan

Bouppteckningen kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om tillgångarna omfattar fastighet eller tomträtt  måste en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan görs till Skatteverket efter utredning av socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Anser de efterlevande att dödsboanmälan ska göras, ska de kontakta socialkontoret så fort som möjligt.