Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med personuppgifter som du lämnar till oss eller som överförs till oss från andra parter och vilka rättigheter du som invånare har.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • fastighetsbeteckning
  • registreringsnummer
  • bankuppgifter
  • fotografi (om personen på bilden går att identifiera)
  • IP-adress eller cookie
  • faktorer som är specifika för en persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Uppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, företagare och andra myndigheter. Exempel på behandling är alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, överföring och bearbetning.

Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Kommunen kan lämna ut uppgifter till tredje part om denna utför tjänster inom kommunens verksamhet. Kommunen har då ett personbiträdesavtal med utföraren.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Tydliga regler säkerställer att uppgifter inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och nödvändig myndighetsutövning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rätt gäller dock inte om det finns en lag som kräver att uppgifterna lagras.  

Hur gör jag för att få ett registerutdrag?

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sollentuna kommun ska du kontakta kontaktcenter på telefon 08-579 21 000 eller e-post: kontaktcenter@sollentuna.se.

Kommunen skickar ditt registerutdrag till den adress där du är folkbokförd.

Har du andra frågor som rör kommunens hantering av personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@sollentuna.se 

eller med brev till

Dataskyddsombudet
Kommunledningskontorets kansli
Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

---------------------------------------------------------------------------------

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen: 
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
tfn: 08-6576100.

Publicerad: 12 mars 2019