Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Personuppgifter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgifterna sparas så länge som de är aktuella och tas därefter bort enligt de gallringsregler som gäller för kommunstyrelsen.

Rätt att begära rättelse och information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos kommunen. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Skicka en undertecknad begäran till:

Sollentuna kommun
Kommunledningskontoret
191 86 Sollentuna.

Offentlighetsprincipen

Kommunen är en myndighet och det innebär att de ansökningar och andra handlingar som du skickar till oss blir allmänna handlingar. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Vill du veta mer om din rätt enligt personuppgiftslagen? Läs vidare på Datainspektionens webbplats.