Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild: Gustav Appell Arkitektkontor

Nu växer trähusen mot skyn i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentunahem vill utveckla Västra Tureberg och berika området med cirka 86 nya lägenheter i radhus på befintliga tak och ett 16 våningar högt hus, båda i trä. Det höga huset kan bli landets högsta trähus.

Det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem önskar bygga små radhus på taken av sina befintliga fyravåningshus, och på gården föreslås ett 16 våningar högt hus. Tanken är att radhusen kommer bestå av en våning med loft och att tillgång sker via befintliga trapphus och hissar, som kompletteras med en ny våning. Stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna tog i veckan beslut om att gå vidare med Sollentunahems ansökan. 

- Vi välkomnar att Sollentunahem på detta sätt är med och utvecklar ännu ett uppskattat område i Sollentuna. Västra Tureberg står inför en omfattande uppgradering med bostäder, kontor och både kommersiell och social service. Detta är bra för västra Tureberg och för hela Sollentuna, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

-  För Sollentunahem är det här ett viktigt steg för att utveckla ett av våra bostadsområden och kunna erbjuda hyresgäster olika typer av boende. Vi tror att det här dels kan vara en del i att uppfylla de mål vi har kring nya bostäder men också ett sätt att göra området mer attraktivt och trevligare att bo i. Parallellt arbetar vi också mycket med social hållbarhet och trygghet i området som också är viktigt för en attraktiv boendemiljö, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i AB Sollentunahems styrelse.

Det höga huset placeras på gården inom fastigheterna Traktören 6-13 i mellersta och södra delen av Malmvägen, strax söder om den fönsterlösa gaveln på det befintliga tiovåningshuset. Enligt Sollentunahems förslag kan totalt cirka 86 nya lägenheter byggas inom området. Sollentunahems avsikt är att bygga både radhusen och höghuset i trä. Det höga huset kan därmed bli landets högsta trähus.

- Det här förslaget har vi tagit fram tillsammans med Gustav Appell Arkitektkontor nu under hösten och vi tycker att den nya bebyggelsen kompletterar den befintliga miljön på ett väldigt trevligt sätt. De små trähusen på taken tillsammans med det högre huset, som vi också skissar på att ha i trä, kommer att bli ett nytt och spännande landmärke i Tureberg, säger Emelie Samuelson, fastighetsutvecklingsansvarig på Sollentunahem.

Frågor som behöver studeras närmare under detaljplanearbetet är bl.a. påverkan på befintlig bebyggelse, hantering av trafikbuller framförallt från järnvägen, brandskydd och parkering. Planen beräknas kunna lämnas till kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.