Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration av nya Gärdesskolan

Illustration nya Gärdesskolan, White arkitekter

Beslut om nybyggnation av Gärdesskolan

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

31 augusti beslutade trafik- och fastighetsnämnden att det ska byggas en ny Gärdesskola. Bygget kommer att påbörjas 2018 och planeras vara klart till skolstart höstterminen 2020. Den nya skolbyggnaden kommer att ha kapacitet för 730 elever från förskola till årskurs nio.

Om nya Gärdesskolan

Skolan kommer att rymma cirka 700 elever med två parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio och cirka 100 förskolebarn. För att kunna anpassa lokalerna efter behov kommer skolan kommer att byggas så att den är omställbar för att kunna ta emot tre parallellklasser från förskoleklass till årskurs nio.

– Den nya Gärdesskolan är efterlängtad. I samband med byggnationen ses även trafiklösningen över för att skapa en säkrare skolväg för barnen. Eleverna kan förutom skolan se fram emot att ta del av den nya idrottshall som nu byggs i Ersberg, säger Moa Rasmusson (L), ordförande trafik- och fastighetsnämnden.

Under bygget

Verksamheten i den befintliga skolan, förskoleklass till årskurs tre, kommer att evakueras till paviljonger vid Häggviksskolan. Årskurs sju till nio kommer att vara kvar i lokalerna i Rudbeck skolan. Förskolan samt årskurs fyra till nio kommer att vara kvar i paviljongerna vid Rudbeck skolan.

Placering och parkering

Den nya skolbyggnaden kommer att placeras centralt på skoltomten. Den kommer att ligga längs Malla Silfverstolpes väg där även huvudentrén placeras. Förskolegården placeras norr om byggnaden, övrig skolgård öster och söder om. Det planeras även cirka 45 parkeringsplatser och cykelparkering med plats för cirka 300 cyklar.  

Den beslutade skolfastigheten är baserad på programhandlingar som arbetats fram i samarbete med barn- och utbildningskontoret.

Mer information

Gärdesskolan