Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

tjejer sitter i en soffa

Ny kurs ska hjälpa unga att hantera stress och psykisk ohälsa

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu startar Sollentunas ungdomsmottagning en kurs i stresshantering för unga. Syftet är att hjälpa unga mellan 16 och 22 år att hantera stress och psykisk ohälsa. Torsdag 14 mars hålls det första tillfället.

Som en del av ungdomsmottagningens förebyggande arbete startar Sollentunas ungdomsmottagning en grupp i stresshantering för unga i Sollentuna efter ett lyckat pilotförsök. Vill du eller någon du känner vara med?

På torsdag nästa vecka hålls det första av totalt fyra kurstillfällen där 12 ungdomar får lära sig mer om stress, stresshantering och att normalisera reaktioner på livets påfrestningar så som stress och nedstämdhet. Metoden som används heter ACT - Att hantera stress och främja och är en gruppbehandling på totalt 12 timmar uppdelade på fyra kurstillfällen.

-          Eftersom alla någon gång upplever stress passar metoden för de allra flesta. Kursen handlar om att hjälpa unga mellan 16-22 år att hantera stress och psykisk ohälsa. Under träffarna pratar vi mycket om stress och hur man kan förhålla sig till sina tankar. Vi gör även praktiska övningar och jobbar med något vi kallar livskompass där vi tittar på var vi vill i livet och hur vi kan nå dit, säger Linda Yrmark, kurator på ungdomsmottagningen.

Fyra av ungdomsmottagningens personal har själva gått kursen och är nu utbildade ledare inom ACT. Efter att ha genomfört en pilotgrupp i samarbete med Consensum gymnasiet i Sollentuna med mycket lyckat resultat vill de nu nå många fler.

-          Metoden som grupperna bygger på är beprövad och har bra resultat för att förebygga stress och hantera allmän stress hos många deltagare. Vår förhoppning är att vi kan jobba bredare med den här metoden framöver, och vi skulle gärna se att vi kan hålla fler såna här grupper i skolorna på sikt, säger Linda Yrmark.

Gruppen ACT – att hantera stress och främja hälsa börjar torsdag 14 mars på ungdomsmottagningen och deltagarna ses totalt fyra gånger. De andra tillfällena hålls 28 mars, 11 april och 18 april.

För frågor eller anmälan: linda.yrmark@sollentuna.se

Mer information om kursmetoden: www.livskompass.se

 

Publicerad: 7 mars 2019