Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna inför lokalt anpassad introduktion för nyanlända

Integration och mottagande

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till onsdag och fredag kl 8-17, samt torsdag kl 8.00-18.30.
kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tagit beslut om att starta upp en lokalt anpassad introduktion för nyanlända vuxna och ensamkommande barn och unga. Syftet är att ge nyanlända som kommer till Sollentuna ett bra lokalt mottagande och en likvärdig samhällsintroduktion. En pilotomgång kommer omfatta omkring 100 deltagare och ska genomföras under 2017.

Personer som kommer till Sverige får olika typer av introduktion till det svenska samhället. Men introduktionen ser olika ut beroende på bland annat ålder och om personen har uppehållstillstånd eller inte. I syfte att ge nyanlända som kommer till Sollentuna ett bra mottagande och en likvärdig samhällsintroduktion har Sollentuna kommun arbetat fram ett förslag på en lokalt anpassad introduktion för nyanlända barn och vuxna. Den lokala introduktionen är ett komplement till den lagstadgade samhällsorientering som genomförs genom Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.

 - Det här gör att det blir en bättre start för nyanlända i Sollentuna, och det är ett viktigt tillägg till den introduktion som redan finns, säger Henrik Thureson (L), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun.

Sollentuna kommunfullmäktige har tagit beslut om att, under 2017, genomföra en pilotomgång gällande en lokal introduktionsplan för vuxna med omkring 100 personer. Den lokalt anpassade introduktionen för vuxna föreslås ha ett upplägg med 13 träffar där de nyanlända möter lokala verksamheter och kommunal service. Till detta kommer olika sociala aktiviteter ske.

Uppdraget innebär även att utveckla introduktionen för barn i Sollentunas förberedelseklasser årskurs 7 till 9 och i gymnasiets språkintroduktionsklasser.

Pilotprojektet kommer att utvärderas under året.

 

Läs mer om den lokala introduktionen