Castle.Proxies.GuidePageProxy

Livsmedelsverksamhet

Start

För att driva livsmedelsaffär, restaurang, marknadsstånd eller andra livsmedelsföretag måste företaget vara registrerat hos miljö- och byggnadsnämnden i kommunen.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska lämnas in till miljö- och byggnadskontoret. Det gäller både om man vill starta en ny verksamhet eller ta över en verksamhet som funnits sedan tidigare.

Om ett befintligt och registrerat livsmedelsföretag vill bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet, till exempel på en marknad, ska kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet informeras om det (se ”Så här gör du”).

Om någon annan än ett livsmedelsföretag ska bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet gäller andra regler. Om det handlar om ett begränsat antal tillfällen behöver verksamheten inte registreras. Se ”För mer information” för en närmare beskrivning av reglerna för tillfällig livsmedelsverksamhet.

Mobila/ambulerande livsmedelsverksamheter ska registreras i företagets hemkommun. Beslut om registrering ska kunna uppvisas på mobila anläggningar. Om verksamheten tillfälligt ska stå på till exempel ett torg eller annan allmän plats behöver tillstånd sökas från polisen.

Kommunen är skyldig att ta ut en avgift för sina livsmedelskontroller. Länk till kommunens taxor finns under ”För mer information”.

Så här gör du

Anmälan av ny livsmedelsverksamhet

 • Anmälan ska ske till miljö- och byggnadskontoret i kommunen senast två veckor innan verksamheten startar.
 • Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer beslutar därefter om registrering i kommunens register.
 • Kort efter det att verksamheten har startat gör inspektörerna ett besök för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven. Det handlar till exempel om kunskaper i livsmedelshygien, att lokalen är väl anpassad för livsmedelsverksamhet och att det så kallade Egenkontrollprogrammet följs (mer om Egenkontroll under ”För mer information”).


Anmälan av tillfällig livsmedelsverksamhet

 • Ett befintligt och registrerat livsmedelsföretag som vill bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet, till exempel på en marknad, ska informera kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet om det. Verksamhetsutövaren skickar ett e-post till mbn@sollentuna.se med följande information.
  o En beskrivning av den tillfälliga verksamheten
  o Vilka tillfällen verksamheten ska ske
  o Var verksamheten ska ske
  o Kontaktinformation 
 • Om någon annan än ett livsmedelsföretag ska bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet gäller andra regler. Om det handlar om ett begränsat antal tillfällen behöver verksamheten inte registreras. Se ”För mer information” för en närmare beskrivning av reglerna för tillfällig livsmedelsverksamhet.

Tänk på

Kontrollera om verksamheten kräver bygglov/anmälan.

Ansökan (e-tjänster/blanketter)

E-tjänst: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (Sollentuna kommun) 

Blankett: Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning (Sollentuna kommun)

För mer info

Taxa för livsmedelskontroll (Sollentuna kommun) 

Sollentuna Energi & Miljö

Brandfarliga varor (Brandkåren Attunda)

Livsmedelsverket

Hygienregler – företagets egen kontroll (Livsmedelsverket)